Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen Tid: 26.05.2019 09:00 - 16:00

"Tål mine tics takk! - Å ha det bra på skolen med Tourettes syndrom"

Invitasjon til  åpen fagkonferanse søndag 26.5.2019  kl. 09.00 - 16.00 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Konferansen er aktuell for ansatte i helsetjenestene, skole, PPT, brukere/ pårørende og alle andre interesserte.

Kursavgift: Kursavgift inkludert lunsj: kr: 750,-
Påmeldingen er bindende. Innbetalt kursavgift refunderes ikke.

Frist for påmelding: 12.05.2019

Trykk her for påmelding 

Praktisk informasjon: 
Konferansen avholdes på Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Gardermoen
Behov for overnatting? Ta kontakt direkte med hotellet. Tlf. 63 92 94 00

Foredragsholderne:

Lisbeth Iglum Rønhovde har embedseksamen i spesialpedagogikk. 
Hun har lang yrkeserfaring som lærer, førstekonsulent ved Torshov spesialpedagogiske kompetansesenter, rådgiver i PPT for grunnskolen og seniorrådgiver i Statped og er nå ansatt som spesialpedagog i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).
Rønhovde er en etterspurt foreleser som deler rikelig av sin omfattende kliniske erfaring og viser hva disse barna virkelig strever med. Hun er også forfatter av en rekke bøker om ADHD, Tourettes syndrom og ASD/Asperger syndrom, utgitt på Gyldendal Akademisk og på eget forlag (www.infolitenbok.no).

Tage Lien er rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør- Øst.
Lien er sykepleier med videreutdanning bl.a. innen målrettet miljøarbeid og prosjektledelse. Lien har lang erfaring fra autismefeltet og konflikthåndtering.

Michael B. Lensing er utdannet spesialpedagog med en ph.d. om ADHD hos voksne. Han har i mange år arbeidet med nevroutviklingsforstyrrelser både i skolesammenheng og i helsetjenesten. Han har bidratt til oversettelse av flere instrumenter som brukes i utredning av ADHD hos voksne. Michael er ansatt som seniorrådgiver veds NevSom, og arbeider særskilt med tilrettelegging, livskvalitet og aldring.
Tittel: Læringsverktøy for ungdom med Asperger syndrom og Tourettes syndrom, basert på spillteknologi

Adrian Lund er en unik foredragsholder med sin spesielle energi og formidlingsevne. Lund har selv Tourettes syndrom, og deler sine erfaringer med varme og en god porsjon humør. Lund ble kåret til årets foredragsholder på Talerlisten i 2017

Mange kjenner ham igjen fra hans deltagelse i 71o Nord høsten 2016.

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS