Sted: Quality Airport Hotel Gardermone, Lokevegen 7, Jessheim Tid: 19.09.2020 - 20.09.2020

Grunnkurs for gamle og nye tillitsvalgte i NTF. 

Dette kurset gir grunnopplæring i hva det vil si å være styremedlem og hvilke oppgaver som hører til de ulike vervene.

Kurset kvalifiserer også som opplæring til det å bli likeperson i NTF.

Egenandel kr. 1.500,- som dekkes av fylkeslaget. Egenandelen dekker kurs, reise og opphold.

Påmeldingskjema - grunnkurs for tillitsvalgte og likepersoner

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS