Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Tid: 14.09.2019 - 15.09.2019

"Grunnleggende likepersonsopplæring»  er et kurs utarbeidet spesielt for NTFs medlemmer. Kurset  teller som kurs for oppnevning som likeperson. Det er et mål at alle likepersoner i NTF gjennomfører dette kurset, selv om dere har vært på andre kurs tidligere.

Det vil bli sendt ut bekreftelse til de som får plass på kurset.

Frist for påmelding: 1. sepember 2019.

Egenandel for kurset er kr. 1000,- per person som skal dekkes av fylkeslaget. Egenandelen dekker reise, opphold og kurs.

Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn en uke før kurset starter, vil fylkeslaget allikevel bli belastet egenandelen pålydende kr 1000,- per person.

Reisekostnader dekkes av NTF. Reise dekkes på arrangementets start og sluttdato. Det kan innvilges reise en dag tidligere dersom det av helsemessige årsaker er helt nødvendig for å kunne delta, eller dersom det er fysisk umulig å komme i tide pga. for eksempel manglende flyavganger. Dette må søkes godkjent og begrunnes på forhånd

Påmelding via hjemmesiden. Trykk på denne linken for å gå til påmelding.

Vel møtt til likepersonskurs :-)

 

 

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS