Felleskonferansen 2019

Tema i år er Kultursensitivitet i møte med en nevroutviklingsforstyrrelse. 

Hva ser vi ? Hva gjør vi ? Hvordan kommuniserer vi? 
... i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn? 
Et annet morsmål enn norsk? En uvant forståelse av utfordringer og vansker? 
Hvordan legge til rette for god kommunikasjon? 
Hva innebærer kulturell sensitivitet i utredning og oppfølging av pårørende og barn, unge og voksne med ADHD, Tourettes eller autisme?

Fokus vil være utredning av barn, unge og voksne med med en nevroutviklingsforstyrrolse, - og annen kulturell bakgrunn, og hvordan vi kan forstå flerkulturelle utfordringer og legge til rette for god kommunikasjon.
Konferansen er et samarbeid mellom de regionale enhetene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom - og NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Konferansen holdes i:
Tromsø 20. november
Trondheim 21. november
Oslo 4. desember (påmelding her....)
Bergen 5.desember
Program og mulighet for påmelding vil bli lagt ut på hjemmesidene til enhetene.
Det vil også bli gitt anledning til å følge konferansen via streaming.

Share Share

Gi oss din støtte!

Norsk Tourette Forening jobber hver dag for at barn og voksne med Tourettes Syndrom skal få en bedre hverdag. Med din støtte kan vi fortsatt jobbe for bedre behandling og like muligheter.

 

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS