FRAMBU-kurs for barn og unge 10-14 år med TS/kroniske tics

NevSom arrangerer informasjons- og opplæringsopphold fra 10 til 14 februar 2020 på Frambu for barn og unge i alderen 10 – 14 år med Tourettes syndrom/kroniske tiks og deres foreldre/pårørende.

De voksne får foredrag om Tourettes syndrom og tiks, psykiske tilleggsvansker, rettigheter og om tilrettelegging i skole og utdanning.
For barna vil det bli aktiviteter i skolen både inne og ute. 
Vi vil forsøke å få tatt i bruk digitalt verksted og det blir grupper med mer kreativ utfoldelse.
Endelig program vil bli sendt ut etter at deltagerne er tatt ut.

Les mer om utlysningen og søknad her https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/informasjons-og-oppleringsopphold-for-unge-10-14-ar-med-tourettes-syndromkroniske-tics-med-foreldreparorende-2020-02-10

Det er NevSom som arrangerer kurset og alle henvendelser skal direkte til NevSom. 

Søknadsfrist: Søknaden må være poststemplet senest 20.11.19.

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS