Nytt FRAMBU-kurs for barn og unge 10-14 år med TS/kroniske tics april 2020

NevSom arrangerer et nytt informasjons- og opplæringsopphold fra 20 til 24 april 2020 på Frambu for barn og unge i alderen 10 – 14 år med Tourettes syndrom/kroniske tiks og deres foreldre/pårørende.

De voksne får foredrag om Tourettes syndrom og tiks, psykiske tilleggsvansker, rettigheter og om tilrettelegging i skole og utdanning.
For barna vil det bli aktiviteter i skolen både inne og ute. 
Man vil forsøke å få tatt i bruk digitalt verksted og det blir grupper med mer kreativ utfoldelse.
Endelig program vil bli sendt ut etter at deltagerne er tatt ut.

Les mer om utlysningen og søknad her: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/informasjons-og-oppleringsopphold-for-unge-10-14-ar-med-tourettes-syndromkroniske-tics-med-foreldreparorende

 

Det er NevSom som arrangerer kurset og søknad og andre henvendelser skal direkte til NevSom tlf. 23 01 60 30. 

Søknadsfrist: Søknaden må være poststemplet senest 24.01.2020.

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS