Kurs - Genetikkens rolle i nevroutviklingsforstyrrelser. Ticsforstyrrelser og tvangslidelse (OCD) i nevroperspektiv.

Ticsforstyrrelser og tvangslidelse (OCD) i nevroperspektiv.
Digitalt kurs på zoom 17.02.2021 fra kl. 09:00 - 16:00.

Regionsenter for barn og unges psykiske helse arrangerer kurset "Genetikkens rolle i nevroutviklingsforstyrrelser. Ticsforstyrrelser og tvangslidelse (OCD) i nevroperspektiv".
Kurset gir en oversikt over to tilstandsbilder: ticslidelser, og tvangslidelser. 

For mer informasjon om kurset og påmelding - trykk på denne linken.

Kursinnhold
Dette er tilstander med antatte nevrobiologiske årsaksforhold og som inngår i en bred definisjon av nevroutviklingsforstyrrelser. Det vil være fokus på å kunne identifisere, kartlegge og skille tilstandsbildene fra andre lidelser, samt få oversikt over evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak. Det vil også bli gitt en innføring i genetikkens rolle i nevroutviklingsforstyrrelser.

Forelesere
Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han jobber i nevroteam ved BUP Follo og er studieleder for nevrofeltet på RBUP helseregion øst og sør. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge og leder fagrådet i autisme på Akershus universitetssykehus ABUP/HABU. Han har tidligere erfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Øvrige forelesere vil bli presentert nærmere når dette er endelig avklart.

Kreditering
Psykologforeningen godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kursansvarlig
Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no

Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Målgruppe
Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter og lærere.  

Kursets mål:

* Ticsforstyrrelser og Tourette syndrom
* Tvangslidelse / OCD
* Genetikkens rolle i nevroutviklingsforstyrrelser

Zoom
17/02/2021. 09:00 - 16:00

950 kr
Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS