Samling om arbeids-inkludering for personer med Asperger, ADHD og TS

Fagseminar, 4.- 5. november på Gardermoen for jobbspesialister og aktuelle fagpersoner innen helse, samt ansatte i NAV.

Et nettverk av fagpersoner i NAV har i samarbeid med NevSom jobbet med tilrettelegging av arbeid for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom i ti år.

Kort om arrangementet: Samarbeidet mellom NAV og NevSom har blant annet resultert i veiledningshefter om ADHD og om Asperger syndrom for arbeidssøkers støttespillere. Et lignende hefte om Tourettes syndrom er under utarbeidelse. Samarbeidsprosjektet fullføres med en avslutningskonferanse for ansatte innen helse og i NAV.
Samlingen vil ha fokus på erfaringsdeling og økt kompetanse. Nevropsykolog og professor Merete Øye kommer. Det samme gjør Pelle Sandstrak, svensk-norsk komiker, skuespiller, regissør og forfatter av boken Mr. Tourette og jeg.
I tillegg vil det være en rekke læringsverksted for erfaringsdeling hvor blant annet kognisjon og hjelpemidler, støttetiltak for inkludering i utdanning og arbeid, brukers perspektiv og arbeidsgivers perspektiv er noen av temaene. Samlingen arrangeres av NAV i samarbeid med NevSom.

Målgruppe: Målgruppen for samlingen er jobbspesialister og aktuelle fagpersoner innen helse, samt ansatte i NAV.
Praktisk: Det er ingen påmeldingsavgift for samlingen. Kostnader knyttet til reise, overnatting og eventuelt deltakelse på middag må du/ditt arbeidssted dekke.
Påmelding: Lenke for påmelding og registrering.
Program: Last ned programmet her.

Mer informasjon, også med lenker til heftene: https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/samling-om-arbeidsinkludering-for-personer-med-asperger-syndrom-adhd-og-tourettes-syndrom-2019-11-04

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS