Spørreundersøkelse for foreldre

Vårres regionalt brukerstyrt senter har en spørreundersøkelse om hvordan situasjonen til familier med barn med nevroutviklingsforstyrrelser er nå.

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge er klar over at tiden vi er inne i med Korona pandemi legger ett stort ansvar på foreldre med hjemmeundervisning, begrenset sosial omgang mm. Barn med tilrettelagte tiltak i skole, på fritid og hjemme til vanlig, får hverdagen snudd på hodet. Vi ønsker å finne ut hvordan situasjonen til familier med barn med nevroutvikslingsforstyrrelser er nå, hvordan den oppleves for den enkelte. Informasjonen dere gir vil bli brukt til å gi tilbakemelding til hjelpeapparat og beslutningsmyndigheter. Undersøkelsen er anonymisert og kan ikke spores tilbake til den enkelte. Ved å svare på denne undersøkelsen hjelper du oss i arbeidet med å forbedre tjenestetilbudet og samtidig lette hverdagen for den enkelte familie.
 
Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med 
Vårres regionalt brukerstyrt Midt Norge
Hege Hafstad 975 26 381

Link til spørreundersøkelsen:
https://app.easyquest.com/q/b3MHq

Share Share

Gi oss din støtte!

Norsk Tourette Forening jobber hver dag for at barn og voksne med Tourettes Syndrom skal få en bedre hverdag. Med din støtte kan vi fortsatt jobbe for bedre behandling og like muligheter.

 

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS