Sted: Kunnskapssenteret Auditoriet KA11 (på Øya) Tid: 27.11.2019 08:30 - 15:00

Kurs for foresatte/familie i Helseregion Midt-Norge.
Fagfolk tilknyttet pasienten kan delta.
Kurset arrangeres av BUP-klinikk, St.Olavs Hospital i samarbeid med Vårres Regionalt brukerstyrt Senter og Norsk Tourette Forening, Trøndelag fylkeslag.

Kurssted: Kunnskapssenteret, auditorium KA11. 
Adresse: Olav Kyrres gate 17, 7030 Trondheim. 
Det er flere parkeringshus på området.

Praktisk informasjon:

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge med diagnosen Tourettes syndrom.
Fagfolk tilknyttet deres barn kan også delta. 
Foreldre kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste gjennom NAV, og evt reise- og oppholdsutgifter gjennom Helsenorge.no. Nærmere informasjon på kurset.
Oppfølgingsgruppe for foresatte i regi av Vårres: 9. og 12. desember. Påmelding på kursdagen.

Påmelding: E-post: buplms@stolav.no eller tlf 72822203 ved Inger Marie Opøien. Husk å oppgi BUP enhet, navn på deltakere, og ditt tlf.nr.

Trykk her for mer informasjon og program. 

 
Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS