Opplæring om Tourettes syndrom ved BUP St.Olav

Pga Covid-19 og smitteverntiltakene kan ikke BUP St. Olav arrangere sine dagskurs. De har derfor laget en digital versjon. Disse finner du nedenfor.

https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/enhet-for-fagutvikling/lerings-og-mestringssenteret-lms/opplering-om-tourette-syndrom

Se de ulike foredragene på linken ovenfor. Foredragene kan ikke skrives ut eller lagres.
Det er ikke tatt med foreldreperspektivet, eller brukerhistorien, da de ikke ønsker slike personlige ting liggende på nett.

Innhold i opplæringspakken:

  1. Innledning v/Inger Marie Opøien, fagrådgiver 
  2. Foredrag om diagnose, symptomer, forståelse og behandling v/Dagrun Breirem, overlege (varighet 50 min)
  3. Foredrag: "Et helt liv" - tiltak i barnehage, skole, fritid, hjem v/Torleif Hugdahl, pedagog (varighet 50 min)
  4. Brukerinnlegg, film og podcast:
  5. Foredrag om rettigheter og støtteordninger v/Anne Kummeneje Skare, fagrådgiver (varighet 28 min)
  6. Informasjon om Norsk Tourette forening og Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter
Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS