Barn og Unge med Tourettes syndrom

kr. 369.00


av Gidske Kvilhaug

Denne boken gir en innføring i hva Tourettes syndrom er og hvilke utfordringer eleven og læreren møter i henholdsvis læringssituasjonen og undervisningssituasjonen.

Forfatteren gir flere eksempler på hvordan Tourettes syndrom kan arte seg.

Hun beskriver hvilke faktorer ved Tourettes syndrom som påvirker skoleprestasjoner og hvordan skolen kan tilrettelegge for et emosjonelt læringsmiljø for alle elevene.

Oppdatert: 19.09.2019 21:39
av Heidi Eriksen


Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS