2-rette 1/2016

1/2016
Foto: Privat

kr. 50.00

Innhold:
Lederen
Redaktøren
30 år med utrettelig innsats og møter mellom mennesker
Det hele started med
NTF 30 år
Tourettes syndrom - før og nå
Gratulerer med 30 års jubileum
Gratulerer med 30 års jubileet
Gratulerer med 30 innsatsfylte år
Gave fra NevSom
Vær takknemlig
De mange kampene
BUUV. Utdanning - veien videre etter ungdomskolen
Møre og Romsdal fylkerslag
Nordland fylkeslag
Trøndelag fylkeslag
Leirskolen "Samhandling og mestring" arrangerer 4-7. august 2016 av NTF Trøndelag fylkeslag
Oslo og Akershus fylkeslag
Agder fylkeslag
Hedmark fylkeslag er blitt startet!
Vestfold fylkeslag
Telemark fylkeslag
IKTIC VZW, Belgia
Hei kjære medlemmer i NTF
Troms fylkeslag
PCIT - en veiledningsmetode hvor terapeuten er "på øret"
Tourettes syndrom og fysikalsk behandling
Ekstra stipend når du ikke kan arbeide ved siden av studiene
Visste du at
Tilbud om tics-kontrollerenede trening for voksne pasienter med Tourettes syndrom i Helse Sør-Øst
Fylkeslag
Landsstyret
Fagrådet
BUUV
Nyttige adresser
Likepersonstjenesten i NTF
Sang til kjærlighet


Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS