2-rette 1/2019

2-rette 1/2019
Foto: Marwin Stustad

kr. 50.00

Innhold:
Lederen
Redaktøren
Presentasjon av 4 likepersoner i NTF
Fagrådet - presentasjon av nytt medlem
Nye medlemmer i BUUV
God motivasjon
Fagkonferansen 2019
På jobb med Tourettes syndrom
Internasjonal utveksling 2019
Flotte damer på kontoret i Larvik
Brukermedvirkning/interessepolitikk
Oslo og Akershus fylkeslag
Vestfold fylkeslag
Rettigheter
Praksisendring i grunnstønad
HRT eller ERP?
Tourettes syndrom og tic- relatert tvang
Lærevansker ved Tourettes syndrom
Samsvar mellom behov og tjenester - brukerundersøkelse om erfaringer med spesialisthelsetjenesten


Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS