Tourettes syndrom - en brosjyre for ungdom

kr. 80.00


På vei inn i de voksnes verden.

Har du hørt at ungdomstiden er den beste tiden i livet? Mange unge er absolutt ikke enige i dette. Å være ungdom er ikke alltid like lett, og det er veldig mye å forstå rundt TS. Det har vist seg at det er nyttig å søke informasjon om det man lurer på, istedenfor å bruke energi på å engste seg, eller føle seg usikker. Denne brosjyren er laget for hjelpe deg med akkurat dette.

Brosjyren er laget på oppdrag fra Norsk Tourette Forening av Aud Mork Bredesen, prosjektleder, og medforfatter Gerd Strand, cand. polit., leder av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK). Begge er medlem av fagrådet i Norsk Tourette Forening.

Oppdatert: 11.05.2019 09:13
av Heidi Eriksen


Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS