15.10.2019

ID-kort og visittkort

Det er laget ID-kort på norsk og engelsk som våre medlemmer kan få tilsendt.
ID-kortene er personlige og er beregnet å ha i f.eks. lommeboken, og kan vises fram ved behov.ID-kortet har samme størrelse som et bankkort og er produsert i hardplast.
ID-kortene er gratis og kan bestilles på kontoret til NTF.

15.10.2019

Facebook-gruppe for medlemmer

Norsk Tourette Forening har lukkede Facebook-grupper for medlemmer.

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS