Arbeidssøkere med Tourettes syndrom

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med Tourettes syndrom” er tilgjengelig i kunnskapsbanken.

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med Tourettes syndrom” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med Tourettes syndrom (TS).

Heftet er hovedsakelig skrevet til veiledere på NAV-kontoret, men kan også være nyttig for tilretteleggere, jobbspesialister, arbeidsgivere og andre som møter arbeidssøkere med TS.

Det er stor forskjell på personer med TS og deres erfaringer med arbeidslivet. Mange kommer i arbeid på egen hånd, mens andre kan møte utfordringer med å komme i arbeid eller med å stå i arbeid over tid. Riktig tilrettelegging kan for noen med TS være en forutsetning for yrkesdeltakelse over tid.

Manglende kunnskap om TS kan skape unødvendige misforståelser og nederlag. Individuell avklaring, oppfølging og tilrettelegging kan bidra til å øke arbeidsevnen og muliggjøre arbeidsdeltakelse.

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med Tourettes syndrom” er det siste heftet i en serie på tre hefter om arbeidsinkludering av personer med nevropsykiatriske diagnoser. Det første heftet “Arbeidssøkere med Asperger syndrom” og det andre heftet «Arbeidssøkere med ADHD» er også lagt ut og tilgjengelig her i Kunnskapsbanken.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet heftet har bestått av:

  • NAV Arbeidsrådgivning Øst-Viken ved Anna Barlund og Cathrine Ulstrup Tønnessen
  • NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus ved Christine Misje Moen
  • NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag avd. Trondheim ved Elin Svendsen
  • NAV Arbeidsrådgivning Vest-Viken ved Heidi Gullerud Olsen
  • Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ved Helene Ugelstad
  • Oslo Universitetssykehus, NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved Michael B. Lensing

Last ned heftet “Arbeidssøkere med Tourettes syndrom».


Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler.

Kontakt oss

Frankendalsveien 97
3274 Larvik

Vi er flere steder

Finn ditt fylkeslag
Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS