Likepersoner i Norsk Tourette Forening (NTF)

En likeperson er selv et medlem i Norsk Tourette Forening. NTF har likepersoner over hele landet som selv har erfaring med hvordan det er å leve med TS og/eller hvordan det er å være pårørende/foresatte til noen med TS, og bidrar med råd og veiledning. De fleste likepersoner er tilgjengelig på kveldstid. Alle likepersoner har skrevet under på en taushetsavtale, slik at det dere eventuelt kommer til å snakke om blir mellom dere.

Det er viktig å huske at en likeperson ikke er noen fagperson, men som det heter i definisjonen av en likeperson:

Med likepersonsarbeid menes overføring av personlig erfaring med en bestemt type funksjonshemning til en annen med samme type funksjonshemning og mellom pårørende.

 • Foresatte til barn med TS

  Anette Alstrup

  Anette Alstrup (Agder)

  Hei, jeg heter Anette og er født i 1974. Jeg er født og oppvokst i Arendal. Jeg er utdannet vernepleier og har tre barn fra 11-24 år. Eldste gutten på 17 år har ADHD og TS, yngste gutten har TS og andre tilleggsutfordringer. Jeg er spesielt opptatt av at barn med TS skal få en meningsfull skolehverdag.  Ikke nøl med å ta kontakt med meg hvis du trenger en å snakke med, gjerne på mail om du vil.
  Tlf 413 24 879    Mail: anette@ikkesant.com


  Øystein Kydland

  Øystein Kydland (Agder)

  Lang erfaring med TS og det som følger med hos barn, ungdom og voksen. Og med hjelperne. Har de siste åra vært hjemmeværende. I tillegg har jeg nå oppgaver i Helse-Norge og har engasjert meg i politikken igjen. Av interesser kan nevnes mat, bøker, kanskje spesielt krim og poesi. Og reiser, veldig glad i å reise. Slår gjerne av en prat om TS og livet.
  Tlf: 400 65 200


  Elin Lien

  Elin Lien (Agder)

  Jeg er utdannet sykepleier og har jobbet flere år innen kreftomsorg og ledelse. For tiden er jeg engasjert som leder av Brukerutvalget ved Sørlandet Sykehus HF. Jeg synes det er givende og verdifullt å få være med å skape "Pasientens Helsetjeneste". Jeg er opptatt av likeverdige tilbud til alle mennesker i alle livets faser. 
  Mitt første møte med NTF var på foreldrekurs for en del år siden. Vi fikk utrolig god hjelp og innsikt i løpet av den samlingen. Videre lurte jeg på om det var noe fylkeslag i Agder, og fikk til svar at det var fint om vi startet opp igjen et fylkeslag i sør. Jeg har trivdes godt med arbeidet i fylkeslaget og spesielt med å arrangere kurs og familiesamlinger.
  Mob: 99 15 25 58


  Marit Mørland

  Marit Mørland (Agder)

  Jeg er mamma til en gutt (f.2003) med TS og tilleggsvansker.
  Selv er jeg utdannet vernepleier og arbeider i boveiledertjenesten og skal hjelpe mennesker med utviklingshemming til å bo.
  Som mamma og vernepleier er jeg opptatt av å skape en god hverdag, både hjemme og på skolen.
  Er særlig opptatt av økt kunnskap i skolen og tilrettelegging for elever med en krevende hverdag, slik at de opplever mestring og trivsel i skolen.
  Jeg håper at jeg kan bidra som likeperson ved å lytte og mulig kunne veilede videre.
  Mob. 92 03 24 84


  Wenche Baltzersen

  Wenche Baltzersen (Akershus)

  Jeg bor i Gjerdrum (Viken) med 2 ungdommer. Har en sønn født 2003 med Tourettes Syndrom, ADD og Diabetes1. Jeg har tidligere hatt det hyggelige oppdraget å få være leder for fylkeslaget i Oslo & Akershus. Gikk ut av styret i 2020. Dette har vært meget lærerikt og inspirerende. Selv er jeg født i 1966 og jobber til daglig som Salgs- og Produktsjef. I tillegg er jeg eier og driver av Lillestrøm Catering AS.
  Som likeperson er min tanke å være en god lytter, støttespiller og samtalepartner. Håper å bidra med egen erfaring samt erfaring gjennom mitt engasjement i foreningen. Jeg kan treffes på mail og telefon.
  Balters30(at)gmail.com
  Tlf: 41539718


  Anne Kristin Hultin

  Anne Kristin Hultin (Akershus)

  Jeg er utdannet kokk og lærer. Jeg arbeider som lærer på en barneskole i Groruddalen. Jeg er glad i å gå på tur, bake, lage mat og å være sammen med gode venner. Jeg trener en gruppe i vanngymnastikk en gang i uka. Liker også å slappe av med ei god bok.

  Jeg håper at jeg kan bidra som likeperson ved å lytte og mulig kunne veilede videre.
  Tlf. 413 27 500


  Vibeke Mørck (Buskerud)

  Jeg er en «voksen dame» som er gift, og mamma til to flotte gutter. Både den ene gutten (f.2004) og jeg har Tourette, og jeg har derfor kjennskaper som egen-person og pårørende.
  Er barne -og ungdomsarbeider, jobber i barnehage og arbeider mye med autisme-barn. Jeg blir beskrevet som en trygg og imøtekommende person, og selv om jeg ikke kan løse alle verdens-problemer, er min erfaring at det kan hjelpe mye å kunne snakke med noen.
  e-mail: vibekemorck@getmail.no
  tlf. 93095170


  Jan Vidar Ramheim (Buskerud)

  Jeg bor i Buskerud og har selv Tourettes syndrom (TS). Jeg har en sønn som har TS, så jeg har jo fått erfaring med å være far til et barn med TS også.
  Jeg er opptatt av fysisk aktivitet og driver mye med vekttrening. Gode ski- og løpeturer er også en viktig del av mitt liv.  Ellers liker jeg å være med familien og gode venner. 
  Som likeperson ønsker jeg å være tilgjengelig for deg som ønsker en å snakke med. Jeg synes det er viktig å dele styrke, erfaring og håp. 
  Tlf: 90 56 07 67


  Lars Stømme

  Lars Strømme (Buskerud)

  Jeg har en gutt med Tourettes syndrom, og jeg arbeider som lærer på en barneskole. Har både privat og gjennom jobben en hel del erfaring med krevende barn og voksne. Det viktigste Norsk Tourette Forening er for meg er et forum hvor jeg får bekreftelse på at det er flere i samme situasjon, og det forsøker jeg å formidle til andre også.
  Jeg kan treffes både på telefon og ansikt til ansikt om det skulle være behov.
  Mobil: 90 15 48 31


  Hildur Helstad (Hedmark)

  Jeg har tråkket mine barnesko i Rendalen, Østerdalen. Min barndom fra dal og fjell har satt sine spor. Jeg kjenner at jeg er ekstra på plass ute i skogen, eller på fjellhytta uten strøm, utedo og vann fra bekken. Har bodd mitt voksne liv på Hamar, hvor jeg fortsatt bor sammen med min kjære. Trives i vår flotte by ved Mjøsa. 5 barn i alderen 28 – 49 år.
  I mitt yrkesaktive liv arbeidet jeg som barnehagelærer / spesialpedagog. Pr i dag pensjonist.

  Har hatt tillitsverv i NTF siden 2000. Startet som varamedlem i Landsstyret. Var med å starte Hedmark fylkeslag i 2001. Takket av som fylkesleder, etter 11 år, i 2012. Medlem av valgkomiteen 2003 – 2018, de siste årene som leder. Jeg har opplevd lærerike og inspirerende år som medlem i NTF. Etter mange år med erfaring fra tillitsverv i NTF, ønsker jeg å fortsette med å bidra som likeperson. Jeg har tro på at vi sammen kan være et godt team. Jeg er pårørende til voksne med TS/ADHD.

  Mitt motto er: Se etter styrkene og mulighetene.

  Tlf: 93088766
  E-post: hildur.helstad@hotmail.no


  Hege-Karin Skulstad (Hordaland)

  Jeg er utdannet barnehagelærer, og har jobbet i barnehage i 13 år. Har to barn - en gutt på 14 og en jente på 10. Min sønn har TS, ADHD og diverse tilleggsvansker. Vi har brukt lang tid på utredning, og som mor har jeg syntes at det har vært en utfordring å skille diagnosene fra hverandre. Gjennom å være tillitsvalgt i NTF har jeg blitt kjent med mange interessante personer, og opplever det å snakke med andre som lærerikt og innsiktsfullt. Jeg har lært mye om TS, og det har hjulpet meg til å forstå min sønns diagnose, og kjenne igjen de utfordringer, men også styrker som følger med. Det å snakke med andre i lignende situasjoner som ens egen, bidrar til at man ikke føler seg så alene, møter forståelse fra andre og i noen tilfeller gi og få tips til tiltak å prøve ut.

  Som barnehagelærer er jeg særlig opptatt av tidlig innsats, å kunne gjøre en forskjell allerede i barnehagen. Ellers er musikk en viktig del av livet mitt, både på jobb og i fritiden. Jeg har en hund som jeg liker å gå på fjellet med.
  Ta gjerne kontakt for en uformell prat.
  Tlf: 90 91 54 81


  Kristine Tikkanen

  Kristine B. Tikkanen (Hordaland)

  Jeg har 6 barn og 3 barnebarn. Mor til gutt 19 år med Tourettes syndrom (TS) og har selv TS. Så vil si at jeg har erfaring fra små barn og opp til voksen. Jeg jobber i et bofellesskap. Interesser er musikk og dyr. Har 3 hunder og erfaring med hester. Jeg er lett å prate med og anser meg selv som positiv. Elsker å være ute i naturen. Har jobbet som kokk, men har begynt i nytt yrke. Planlegger å gå sykepleien, evt. ta helsefag.
  Mobil: 92447073
  e-post :kristibjanes(at)yahoo.no


  Anette Fugelsnes

  Anette Fugelsnes (Møre og Romsdal)

  Jeg er 32 år gammel og bosatt på Smøla i Møre og Romsdal. Er med som styremedlem i Møre og Romsdal fylkeslag.
  Er gift, har en gutt på snart 13, og to jenter på 9 og 6. Jeg er utdannet som autorisert regnskapsfører.
  Eldstemann har Tourettes syndrom. Han fikk diagnosen da han var 7-8 år gammel, litt senere fikk han også ADHD-diagnosen.

  Som likeperson håper jeg å kunne bidra med mine egne erfaringer, og være en støttespiller på de ulike treffene vi i fylkeslaget arrangerer.
  Jeg svarer gjerne E-post og kan treffes både på telefon og ansikt til ansikt om det er mulig.
  Mobil: 94885624
  E-post: anettefug(at)hotmail.com


  Jostein Larshus

  Jostein Larshus (Møre og Romsdal)

  Jeg er utdannet vernepleier og innenfor ledelse. Jobber som avdelingsleder der vi yter tjenester til personer med spesielle behov i Lesja kommune. Mine interesser/hobbyer er familie, barn og ungdom, motorkjøretøy, dyr, turer i naturen, reise, dugnadsarbeid (tidligere leder i Møre og Romsdal fylkeslag og har også vært aktiv i styret i lokalt skolekorps).

  Jeg har erfaring med oppfølging av barn og ungdom. Har kompetanse i forhold til utdanning og yrkeserfaring. Noe kunnskap om rettigheter mm.
  Mobil: 98 68 56 68


  Hanne Rebekka Hillestad Johansen (Nordland)

  Mitt navn er Hanne Rebekka Hillestad Johansen.
  Jeg bor i Gildeskål kommune i Nordland fylke.
  Jeg er gift og har 6 barn, hvorav et med Tourette syndrom.
  Jeg er spesialpedagog og jobber i grunnskolen.
  Tlf: 96 51 90 59


  Katrin Krogh (Nordland)

  Jeg heter Katrin, er 38 år  fra Meløy kommune i Nordland, samboer og har 3 gutter på 9,16 og 19 år. Den mellomste på 16 år har Tourettes Syndrom og adhd. Jobber som assistent på en barneskole og brenner for å få ut kunskap til allmennheten slik at alle med TS kan møte mer forståelse for sine utfordringer i hverdagen.
  Tlf: 94035457

  Terje Holsen

  Terje Holsen (Oslo)

  Jeg bor i Oslo sammen med kone, en sønn med Tourettes syndrom og en datter.
  Jeg er født i 1962, og er utdannet innen eiendom og byplanlegging. Underviser og forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
  Aktiv i Oslo og Akershus fylkeslag av NTF og representant for NTF/FFO i nasjonalt brukerråd og i faglig samarbeidsråd for sammensatte lærevansker i Statped Kan bidra med kunnskap om skole, rettigheter, tilleggsutfordringer, m.v.
  E-post: terje.holsen(at)nmbu.no
  Mobil 91 64 77 70.


  Linda T. Ryding

  Linda T. Ryding (Oslo)

  Jeg bor i Oslo med mann og tre barn. Har en datter på 16 år (f.2002) med Tourettes syndrom, Asperger syndrom og OCD. Jeg er sekretær i Oslo/Akershus fylkeslag. Som mamma og pårørende har jeg bygget meg opp en del erfaring. Dette kommer godt til nytte som likeperson. Det er bare å ta kontakt, gjerne på mail, om du trenger en å prate med.
  lindatryding@gmail.com
  Tlf: 97 98 61 51


  Wenche Drengstig

  Wenche Drengstig (Rogaland)

  Jeg er utdannet kjemiingeniør, men har skiftet retning i arbeidslivet. I dag jobber jeg med utredning av voksne og barn sammen med nevropsykologer/psykologer i habiliteringstjenesten.
  Som likeperson håper jeg å kunne bidra med egen erfaring fra meg selv og mine barn, samt erfaringer jeg har tilegnet meg igjennom mitt arbeid.
  Mobil: 909 95 530


  Monica Herredsvela

  Monica C. Herredsvela (Rogaland)

  Mitt namn er Monica C Herredsvela, eg er 43 år og kjem frå Brusand i Hå kommune.
  Eg er utdanna lærar med hovudvekt på kreative fag, og jobbar med ungdom, ungdomsklubb og psykisk helse. Eg er styremedlem i Rogaland fylkeslag.

  Eg har 3 born, ei dotter som er 20 år, ei jente på 12 år og ein gut på 10 år. Dei to yngste har begge Tourettes syndrom og ADHD, jenta har i tillegg asperger (autismespekterforstyrrelse).

  Eg har erfaring med både lang og kort utredingstid, samarbeid skule/heim/PPT, born med hyppige og til tider kraftige tics, og les mykje om diagnosane borna mine har. Eg er opptatt av kva me som foreldre og andre vaksne kan gjera for borna våre, samt det å gi nok og rett informasjon til vener, slik at venskap kan tåla dei vanskelege dagane.
  Mobil: 480 77 515


  Janette Omdal

  Janette Omdal (Rogaland)

  Jeg heter Janette Omdal, er 43 år og har tre barn på 10, 8 og 8 år. Mitt bosted er på Forus i Stavanger og jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning innen samfunnssikkerhet. Mitt arbeidssted er Stamina Helse, hvor jobben består i både helsefaglige utfordringer og HMS.
  Som likeperson og styremedlem er jeg opptatt av at vi skal skape tilhørighet for våre medlemmer samtidig som man kan være støttespiller for andre som trenger råd og veiledning.
  Mobil: 99 69 17 59


  Anita Reime

  Anita Reime (Rogaland)

  Jeg er 48 år og jobber som assistent på skole, liker å lage mat, lese, gå turer, danse swing og salsa. Jeg vil gjerne dele av min erfaring, og håper å kunne være til hjelp for andre.
  Mobil 984 59 467


  Hege Wettergreen

  Hege Wettergreen (Rogaland)

  Hvem er jeg? Jeg er 38 år og bor i Sandnes med 4 flotte barn (i alderen 8-17 år) samboer og hund. 
  Min eldste sønn på 17 år har TS, OCD, GAD (generalisert angstlidelse). Diagnosene fikk han når han var 10 år etter mange og lange kamper i systemet.

  Jeg har siden den gang vært spesielt opptatt av at barn og unge, samt deres foresatte skal bli hørt og trodd - og at denne veien ikke skal være så ensom og tung!
  Med tre egne barn som er pårørende, er jeg også veldig opptatt av fokus på pårørende. Både barn og voksne!

  Er utdannet Aktivitør med erfaring fra psykiatrien, men jobber med noe helt annet i dag - kommunikasjon og markedsføring. Som likeperson ønsker jeg og være en god støttespiller i utfordringer som dukker opp. Lytte til deg og at vi sammen finner ut hvordan gjøre hverdagen din lettere.

  Ring meg gjerne eller send meg en mail om du ønsker.
  Tlf: 47 25 81 53
  e-post: hegewett@gmail.com


  Gro Solveig Lager

  Gro Solveig Lager (Telemark)

  Jeg er i 40-åra og har en sønn på 16 år som har Tourettes syndrom. Han har også ADHD og Asperger syndrom. Jeg har derfor mest erfaring med barn og ungdom.
  Tlf. 924 849 76


  Ann-Kristin Zscharnack

  Ann-Kristin Zscharnack (Telemark)

  Jeg er født i 1969 i Sarpsborg, er gift og har 2 gutter (f. 1991 og 2002). Yngstemann fikk diagnosene Asperger og TS i 2015/16. Eldstemann fikk diagnosen TS i 2018 som voksen. Jeg er utdannet syerske men har vikariert både i skole og barnehage. Samt vært "nabohjelp" (kommunalt tiltak) for barnefamilier som har barn med tilleggsvansker. (ADHD - ADD). Driver eget firma med min mann i Oslo innenfor Service og Renhold.

  Er hjemmeværende på full tid med vår yngste sønn. Vi har hatt 1-1 undervisning over internett hjemme. Min far, 1939 modell, har også Tourettes syndrom, så jeg har erfaring med voksne både fra ham, eldstesønn og meg selv. Jeg liker å være engasjert i Norsk Tourette Forening da jeg vil være med å dele erfaringer og kunnskap fra helsevesen, skole og livet generelt. Å tilegne meg kunnskap som kan være med på å forstå/tilrettelegge for tilleggsvansker og problematikk man møter i hverdagen er viktig for meg.

  Jeg er opptatt av at barn skal ha en trygg hverdag, hvor de kan leve med sine utfordringer uten å måtte kjempe for sitt eget individ.
  Da vi bor midt i naturen liker vi turer i skog og mark, noe som også fungerer utmerket som rekreasjon.
  Tlf. 41 27 45 44


  Tonje Larsen

  Tonje Larsen (Troms)

  Jeg er alenemamma, er 42 år og bor i Sørreisa med min sønn på 17 år. Han har TS og ADHD og fikk diagnosen sommeren før han begynte på skolen.
  Har gjennom årene fått både gode og dårlige erfaringer med skole, tilrettelegging og systemet rundt. Altså de systemene som skal være på plass for å hjelpe oss og barna våre. Er etter dette blitt veldig opptatt av at alle må få den hjelpen de trenger for å få en skolegang de kan leve med. 
  Jeg er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder i barnehage. 
  Som likeperson ønsker jeg å være en god støttespiller i utfordringer som dukker opp. Lytte til deg og at vi sammen finner ut hvordan gjøre hverdagen din lettere.
  Ring meg gjerne eller send meg en mail om du ønsker.
  Tlf: 95794529
  e-post: larsentonje@hotmail.com


  Stine Bakheim

  Stine Bakheim (Trøndelag)

  Jeg er bosatt i Trondheim med familien min og har en sønn (født 2008) og en bror (født 1982) med Tourettes og ADHD. Jeg er utdannet vernepleier, men har siden 2009 jobbet i glassbransjen. Jeg sitter også som sekretær i styret i Norsk Tourette Forening Trøndelag fylkeslag. 

  Som likeperson ønsker jeg å bidra med egne erfaringer og være en støttespiller i de utfordringene man møter i hverdagen. Jeg er tilgjengelig både på mail og telefon og kan også møtes for en kopp kaffe.
  E-post: stinebakheim@gmail.com
  Tlf. 930 40 074


  Heidi Ann Bakos

  Heidi Ann Bakos (Trøndelag)

  Jeg heter Heidi Ann og har 4 barn alderen 28-13 år. Yngstemann (f. 2004) har diagnosene Tourettes syndrom, Asbergers syndrom, ADHD og OCD. Vi bor på Byåsen i Trondheim. Her driver jeg en privat 2 avdelings barnehage som jeg har drevet siden 1992 . Jeg trives med å ha barn og voksne rundt meg, og er opptatt av at folk skal ha det godt.

  Jeg er veldig engasjert i Norsk Tourette Forening. Det er bestandig spennende å møte nye folk og dele erfaringer med de, eller være en støttespiller til de som trenger råd og veiledning. Ønsker du/dere å ta en prat, ta kontakt så tar vi en prat på telefonen, eller vi møtes til en kopp kaffe om det er mulig.
  Tlf. 90 68 08 28


  Renate Forseth

  Renate Forseth (Trøndelag)

  Jeg heter Renate Forseth, 40 og bor i Trondheim. Jeg har to gutter på 9 og 5 år. Gutten på 9 år har Tourettes syndrom og han på 5 år har ADHD. Jeg er utdannet lærer og jobber for tiden som fagleder på en barneskole. Fritiden min går med til håndball. Som likeperson ønsker jeg å bidra med min erfaring i forhold til barn med Tourettes syndrom og ADHD, samt min erfaring med tilrettelegging og annet som gjelder skolegang.
  Mobil: 47396421


  Jan-Erling Haugsand

  Jan-Erling Haugsand (Trøndelag)

  Er far til 2 jenter, der eldste (født 2000) har diagnosene Tourettes syndrom og ADHD. Gift med Marianne og vi bor i Skaun i Sør-Trøndelag. Jobber i Nortura, der jeg blant annet er instruktør i skjærerfaget, der jeg prøver å hjelpe mye flott ungdom til å bli gode håndverkere.

  Vår datter fikk diagnosen Tourettes syndrom i 2010, og har siden da vært engasjert i og jobbe for Norsk Tourette Forening. 
  Står gjerne til disposisjon på telefon.
  Tlf: 48109764


  Marianne Haugsand

  Marianne Haugsand (Trøndelag)

  Jeg jobber som butikkmedarbeider på Coop Marked Skaun. Foruten oppfølging av barna, så brukes en del av fritiden på Norsk Tourette Forening. Ellers er jeg håndballmamma, liker friluftsliv, å lese en god bok og strikking.

  Som likeperson er jeg opptatt av å være en støttespiller. Hvis jeg kan være en ressurs for de som strever med ulike utfordringer innen Tourettes syndrom, så vil jeg gjerne det. Det er ikke nødvendig å "finne opp kruttet" selv, når så mange av oss allerede har gått veien. Selv om ungene våre har forskjellige utfordringer i hverdagen så er utfordringene som pårørende ofte ganske like.

  Tar gjerne imot telefon fra de som behøver å prate med noen, og kan også være tilgjengelig for en prat ansikt til ansikt hvis noen ønsker det.
  Mobil: 905 30 216


  Åshild Kjærvik

  Åshild Kjærvik (Trøndelag)

  Jeg er 43 år og har to jenter på 9 og 13 år, samt en samboer. Jeg bor i Trondheim, har en master i kjemi, men jobber med logistikk, vedlikehold og ledelse. På fritiden liker jeg å koble av på syrommet i kjelleren, samt på hytta. Som mor, og leder i fylkeslaget, ser jeg viktigheten av informasjon og kunnskap om TS og alt det fører med seg. Informasjon om TS til skole og andre i omgivelsene synes jeg også er viktig. Ingen med TS er like og dermed må alle sees for den man er. Ta gjerne kontakt om du trenger noen å snakke med. 
  Mobil: 99564980


  Siri Vorpvik Skraastad (Trøndelag)

  Jeg bor på Stadsbygd sammen med tre barn og mann. Lillesøster på 14 år som har TS og ADHD, og tvillinger på 15 år. 
  Jeg er 54 år og jobber som lærer i videregående skole. Jeg er veldig  glad i å strikke og gå på tur. 
  Både jeg og min mann er aktive og engasjerte i Norsk Tourette Forening. 
  Som pedagog er jeg opptatt av at alle barn skal ha tilpasset opplæring både med tanke på faglige utfordringer og funksjonsnivå. 
  Som likeperson håper jeg å kunne bidra med kunnskap om rettigheter i skole og med kunnskap om de utfordringer diagnosen kan medføre i skolehverdagen. Det er dessverre slik at veldig mange kvier seg for å fortelle om diagnoser pga uvitenhet og fordommer. Jeg er derfor tilhenger av åpenhet og kunnskap, og håper å kunne bidra til begge deler både som likeperson og privat. 
  Mobil: 97519056

  Trude S. Edvardsen

  Trude S. Edvardsen (Vestfold)

  Hei, jeg heter Trude, er født i 1960 og kommer opprinnelig fra Vadsø men bor i Stavern. Jeg er utdannet journalist, men har jobbet som selger i hele mitt liv. Jeg har en sønn født i 1998 som fikk diagnosen TS i barneåra. Jeg er spesielt opptatt av at barn med TS skal få en meningsfull skolehverdag. Jeg sitter i valgkomiteen for NTF og har sittet i landsstyret i tre år. Ikke nøl med å ta kontakt med meg hvis du trenger en å snakke med.
  Tlf: 90 18 02 21


  Line Gjørtz Larsen

  Line Gjørtz-Larsen (Vestfold)

  Mitt navn er Line Gjørtz-Larsen. Jeg er født i 1988 og har i voksen alder fått diagnosene ADHD kombinert type og Tourettes syndrom. Jeg er gift, bor i Larvik og er mor til to barn (født 2006 og 2010), der ett av barna også har Tourettes syndrom, ADHD og andre tilleggsvansker.

  Jeg søker alltid ny kunnskap om utviklingsforstyrrelser generelt og jobber mot å kunne studere temaet på et faglig høyere nivå. Spesielt interessant tenker jeg det vil bli å lære mer om jenter med utviklingsforstyrrelser og hvorfor de så ofte går under radaren i barne- og ungdomsårene. Det må endres i fremtiden.

  Som styremedlem og sekretær i Vestfold fylkeslag får jeg ofte muligheten til å møte andre i lignende situasjoner. Mange ytrer et ønske om at skoler skal kunne mer om Tourettes syndrom og det er noe av det viktigste også for meg. Jeg ønsker å øke kunnskapen til de som jobber rundt barnet, slik at de barna som har behov for det får den støtten og hjelpen de trenger i hverdagen. Jeg har også et hjerte som banker litt ekstra for søsken som pårørende.

  Som likeperson ønsker jeg å være en som kan lytte og som viser at en ikke står alene i det som kan føles utfordrende.Jeg setter stor pris på en sms i forkant av telefon, men det er selvfølgelig ikke et krav. Håper vi høres!
  Tlf: 98 40 94 44


  Angelica Sydow Hagen

  Angelica Sydow Hagen (Vestfold)

  Jeg er i 40 årene og gift. Jeg er mamma til ei jente på 27 år og to gutter født i 1999 og 2008. Han som er født i 2008 har TS og ADHD. For tiden hjemmeværende. Jeg er veldig opptatt av å spre kunnskap om TS, og lære mest mulig om det. Er styremedlem i fylkeslaget til Vestfold.
  Mobil: 91 79 86 53
  E-post: angelica.hagen(at)hotmail.no


  Steffen Madsen

  Steffen Madsen (Vestfold)

  For NTF er jeg styreleder i Vestfold fylkeslag og brukerrepresentant i Statped Sør-Øst. Var med på å starte fylkeslaget i Vestfold i 2015, og har vært fast inventar der siden. I hverdagen min driver jeg med sosialt arbeid med barn, ungdom og familier. Har to barn, en sønn med TS+ født i 2006, og ei datter født i 2008. Interessert og engasjert i TS og følgevansker. Deler gjerne av erfaringer med hverdag og hjelpeapparat.
  Tlf.: 94 12 95 12


  Britt-Marie Nordgård

  Britt-Marie Nordgård (Vestfold)

  Jeg jobber på en spesial-poliklinikk for barn mellom 0-6 år og unge gravide underlagt Sykehuset i Vestfold. Der har jeg vært i en del år og trives. Har en sønn som er født i 2000, som fikk diagnosen i 2009, og en datter som er født i 1997. Min familie er glade i friluftsliv og sjø, har hund, og jeg driver litt med hest . Sitter i styret i Vestfold fylkeslag.
  Deler gjerne av egne erfaringer både med hjelpeapparat, skole og erfaringer i hverdagen. En diagnose bør ikke definere et menneske, det er noe man har og lever med.
  Ta kontakt når som helst på
  mail brimnor(at)gmail.com eller
  mobil 908 74 220


  Unni Dahl-Ottesen

  Unni Dahl-Ottesen (Vestfold)

  Jeg heter Unni Dahl-Ottesen og er bosatt i Hof i Vestfold. Jeg er gift og har 2 gutter født i 2001 og 2004. Jeg er førskolelærer med master i spesialpedagogikk og har jobbet i barnehage i snart 20 år - de 5 siste årene som Spesialpedagog på Fagteam.

  På fritiden er jeg glad i å løpe, sykle og svømme. Hverdagen hos oss er preget av jobb, barn, fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet. På fritiden liker jeg også å delta som frivillig på mine barns arenaer – noe som har resultert i et høyt engasjement.

  Jeg var tidligere nestleder i Vestfold fylkeslag. Et verv jeg trivdes godt med og som ga meg muligheten til å stå på litt ekstra for de som lever med, eller som er pårørende i familier med Tourettes syndrom. Som likeperson kan jeg være med og bidra til at dere som lever med TS i hjemmet kan få enda mer støtte og hjelp når dere trenger det.
  Tlf: 93 60 40 10

 • Foresatte til ungdom med TS

  Anette Alstrup

  Anette Alstrup (Agder)

  Hei, jeg heter Anette og er født i 1974. Jeg er født og oppvokst i Arendal. Jeg er utdannet vernepleier og har tre barn fra 11-24 år. Eldste gutten på 17 år har ADHD og TS, yngste gutten har TS og andre tilleggsutfordringer. Jeg er spesielt opptatt av at barn med TS skal få en meningsfull skolehverdag.  Ikke nøl med å ta kontakt med meg hvis du trenger en å snakke med, gjerne på mail om du vil.
  Tlf 413 24 879    Mail: anette@ikkesant.com


  Øystein Kydland

  Øystein Kydland (Agder)

  Lang erfaring med TS og det som følger med hos barn, ungdom og voksen. Og med hjelperne. Har de siste åra vært hjemmeværende. I tillegg har jeg nå oppgaver i Helse-Norge og har engasjert meg i politikken igjen. Av interesser kan nevnes mat, bøker, kanskje spesielt krim og poesi. Og reiser, veldig glad i å reise. Slår gjerne av en prat om TS og livet.
  Tlf: 400 65 200


  Wenche Baltzersen

  Wenche Baltzersen (Akershus)

  Jeg bor i Gjerdrum (Viken) med 2 ungdommer. Har en sønn født 2003 med Tourettes Syndrom, ADD og Diabetes1. Jeg har tidligere hatt det hyggelige oppdraget å få være leder for fylkeslaget i Oslo & Akershus. Gikk ut av styret i 2020. Dette har vært meget lærerikt og inspirerende. Selv er jeg født i 1966 og jobber til daglig som Salgs- og Produktsjef. I tillegg er jeg eier og driver av Lillestrøm Catering AS.
  Som likeperson er min tanke å være en god lytter, støttespiller og samtalepartner. Håper å bidra med egen erfaring samt erfaring gjennom mitt engasjement i foreningen. Jeg kan treffes på mail og telefon.
  Balters30(at)gmail.com
  Tlf: 41539718


  Anne Kristin Hultin

  Anne Kristin Hultin (Akershus)

  Jeg er utdannet kokk og lærer. Jeg arbeider som lærer på en barneskole i Groruddalen. Jeg er glad i å gå på tur, bake, lage mat og å være sammen med gode venner. Jeg trener en gruppe i vanngymnastikk en gang i uka. Liker også å slappe av med ei god bok.

  Jeg håper at jeg kan bidra som likeperson ved å lytte og mulig kunne veilede videre.
  Tlf. 413 27 500


  Vibeke Mørck (Buskerud)

  Jeg er en «voksen dame» som er gift, og mamma til to flotte gutter. Både den ene gutten (f.2004) og jeg har Tourette, og jeg har derfor kjennskaper som egen-person og pårørende.
  Er barne -og ungdomsarbeider, jobber i barnehage og arbeider mye med autisme-barn. Jeg blir beskrevet som en trygg og imøtekommende person, og selv om jeg ikke kan løse alle verdens-problemer, er min erfaring at det kan hjelpe mye å kunne snakke med noen.
  e-mail: vibekemorck@getmail.no
  tlf. 93095170


  Lars Stømme

  Lars Strømme (Buskerud)

  Jeg har en gutt med Tourettes syndrom, og jeg arbeider som lærer på en barneskole. Har både privat og gjennom jobben en hel del erfaring med krevende barn og voksne. Det viktigste Norsk Tourette Forening er for meg er et forum hvor jeg får bekreftelse på at det er flere i samme situasjon, og det forsøker jeg å formidle til andre også.
  Jeg kan treffes både på telefon og ansikt til ansikt om det skulle være behov.
  Mobil: 90 15 48 31


  Hege-Karin Skulstad (Hordaland)

  Jeg er utdannet barnehagelærer, og har jobbet i barnehage i 13 år. Har to barn - en gutt på 14 og en jente på 10. Min sønn har TS, ADHD og diverse tilleggsvansker. Vi har brukt lang tid på utredning, og som mor har jeg syntes at det har vært en utfordring å skille diagnosene fra hverandre. Gjennom å være tillitsvalgt i NTF har jeg blitt kjent med mange interessante personer, og opplever det å snakke med andre som lærerikt og innsiktsfullt. Jeg har lært mye om TS, og det har hjulpet meg til å forstå min sønns diagnose, og kjenne igjen de utfordringer, men også styrker som følger med. Det å snakke med andre i lignende situasjoner som ens egen, bidrar til at man ikke føler seg så alene, møter forståelse fra andre og i noen tilfeller gi og få tips til tiltak å prøve ut.

  Som barnehagelærer er jeg særlig opptatt av tidlig innsats, å kunne gjøre en forskjell allerede i barnehagen. Ellers er musikk en viktig del av livet mitt, både på jobb og i fritiden. Jeg har en hund som jeg liker å gå på fjellet med.
  Ta gjerne kontakt for en uformell prat.
  Tlf: 90 91 54 81


  Kristine Tikkanen

  Kristine B. Tikkanen (Hordaland)

  Jeg har 6 barn og 3 barnebarn. Mor til gutt 19 år med Tourettes syndrom (TS) og har selv TS. Så vil si at jeg har erfaring fra små barn og opp til voksen. Jeg jobber i et bofellesskap. Interesser er musikk og dyr. Har 3 hunder og erfaring med hester. Jeg er lett å prate med og anser meg selv som positiv. Elsker å være ute i naturen. Har jobbet som kokk, men har begynt i nytt yrke. Planlegger å gå sykepleien, evt. ta helsefag.
  Mobil: 92447073
  e-post :kristibjanes(at)yahoo.no


  Hanne Rebekka Hillestad Johansen (Nordland)

  Mitt navn er Hanne Rebekka Hillestad Johansen.
  Jeg bor i Gildeskål kommune i Nordland fylke.
  Jeg er gift og har 6 barn, hvorav et med Tourette syndrom.
  Jeg er spesialpedagog og jobber i grunnskolen.
  Tlf: 96 51 90 59


  Katrin Krogh (Nordland)

  Jeg heter Katrin, er 38 år  fra Meløy kommune i Nordland, samboer og har 3 gutter på 9,16 og 19 år. Den mellomste på 16 år har Tourettes Syndrom og adhd. Jobber som assistent på en barneskole og brenner for å få ut kunskap til allmennheten slik at alle med TS kan møte mer forståelse for sine utfordringer i hverdagen.
  Tlf: 94035457

  Linda T. Ryding

  Linda T. Ryding (Oslo)

  Jeg bor i Oslo med mann og tre barn. Har en datter på 16 år (f.2002) med Tourettes syndrom, Asperger syndrom og OCD. Jeg er sekretær i Oslo/Akershus fylkeslag. Som mamma og pårørende har jeg bygget meg opp en del erfaring. Dette kommer godt til nytte som likeperson. Det er bare å ta kontakt, gjerne på mail, om du trenger en å prate med.
  lindatryding@gmail.com
  Tlf: 97 98 61 51


  Hege Wettergreen

  Hege Wettergreen (Rogaland)

  Hvem er jeg? Jeg er 38 år og bor i Sandnes med 4 flotte barn (i alderen 8-17 år) samboer og hund. 
  Min eldste sønn på 17 år har TS, OCD, GAD (generalisert angstlidelse). Diagnosene fikk han når han var 10 år etter mange og lange kamper i systemet.

  Jeg har siden den gang vært spesielt opptatt av at barn og unge, samt deres foresatte skal bli hørt og trodd - og at denne veien ikke skal være så ensom og tung!
  Med tre egne barn som er pårørende, er jeg også veldig opptatt av fokus på pårørende. Både barn og voksne!

  Er utdannet Aktivitør med erfaring fra psykiatrien, men jobber med noe helt annet i dag - kommunikasjon og markedsføring. Som likeperson ønsker jeg og være en god støttespiller i utfordringer som dukker opp. Lytte til deg og at vi sammen finner ut hvordan gjøre hverdagen din lettere.

  Ring meg gjerne eller send meg en mail om du ønsker.
  Tlf: 47 25 81 53
  e-post: hegewett@gmail.com


  Gro Solveig Lager

  Gro Solveig Lager (Telemark)

  Jeg er i 40-åra og har en sønn på 16 år som har Tourettes syndrom. Han har også ADHD og Asperger syndrom. Jeg har derfor mest erfaring med barn og ungdom.
  Tlf. 924 849 76


  Ann-Kristin Zscharnack

  Ann-Kristin Zscharnack (Telemark)

  Jeg er født i 1969 i Sarpsborg, er gift og har 2 gutter (f. 1991 og 2002). Yngstemann fikk diagnosene Asperger og TS i 2015/16. Eldstemann fikk diagnosen TS i 2018 som voksen. Jeg er utdannet syerske men har vikariert både i skole og barnehage. Samt vært "nabohjelp" (kommunalt tiltak) for barnefamilier som har barn med tilleggsvansker. (ADHD - ADD). Driver eget firma med min mann i Oslo innenfor Service og Renhold.

  Er hjemmeværende på full tid med vår yngste sønn. Vi har hatt 1-1 undervisning over internett hjemme. Min far, 1939 modell, har også Tourettes syndrom, så jeg har erfaring med voksne både fra ham, eldstesønn og meg selv. Jeg liker å være engasjert i Norsk Tourette Forening da jeg vil være med å dele erfaringer og kunnskap fra helsevesen, skole og livet generelt. Å tilegne meg kunnskap som kan være med på å forstå/tilrettelegge for tilleggsvansker og problematikk man møter i hverdagen er viktig for meg.

  Jeg er opptatt av at barn skal ha en trygg hverdag, hvor de kan leve med sine utfordringer uten å måtte kjempe for sitt eget individ.
  Da vi bor midt i naturen liker vi turer i skog og mark, noe som også fungerer utmerket som rekreasjon.
  Tlf. 41 27 45 44


  Tonje Larsen

  Tonje Larsen (Troms)

  Jeg er alenemamma, er 42 år og bor i Sørreisa med min sønn på 17 år. Han har TS og ADHD og fikk diagnosen sommeren før han begynte på skolen.
  Har gjennom årene fått både gode og dårlige erfaringer med skole, tilrettelegging og systemet rundt. Altså de systemene som skal være på plass for å hjelpe oss og barna våre. Er etter dette blitt veldig opptatt av at alle må få den hjelpen de trenger for å få en skolegang de kan leve med. 
  Jeg er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder i barnehage. 
  Som likeperson ønsker jeg å være en god støttespiller i utfordringer som dukker opp. Lytte til deg og at vi sammen finner ut hvordan gjøre hverdagen din lettere.
  Ring meg gjerne eller send meg en mail om du ønsker.
  Tlf: 95794529
  e-post: larsentonje@hotmail.com


  Jan-Erling Haugsand

  Jan-Erling Haugsand (Trøndelag)

  Er far til 2 jenter, der eldste (født 2000) har diagnosene Tourettes syndrom og ADHD. Gift med Marianne og vi bor i Skaun i Sør-Trøndelag. Jobber i Nortura, der jeg blant annet er instruktør i skjærerfaget, der jeg prøver å hjelpe mye flott ungdom til å bli gode håndverkere.

  Vår datter fikk diagnosen Tourettes syndrom i 2010, og har siden da vært engasjert i og jobbe for Norsk Tourette Forening. 
  Står gjerne til disposisjon på telefon.
  Tlf: 48109764


  Marianne Haugsand

  Marianne Haugsand (Trøndelag)

  Jeg jobber som butikkmedarbeider på Coop Marked Skaun. Foruten oppfølging av barna, så brukes en del av fritiden på Norsk Tourette Forening. Ellers er jeg håndballmamma, liker friluftsliv, å lese en god bok og strikking.

  Som likeperson er jeg opptatt av å være en støttespiller. Hvis jeg kan være en ressurs for de som strever med ulike utfordringer innen Tourettes syndrom, så vil jeg gjerne det. Det er ikke nødvendig å "finne opp kruttet" selv, når så mange av oss allerede har gått veien. Selv om ungene våre har forskjellige utfordringer i hverdagen så er utfordringene som pårørende ofte ganske like.

  Tar gjerne imot telefon fra de som behøver å prate med noen, og kan også være tilgjengelig for en prat ansikt til ansikt hvis noen ønsker det.
  Mobil: 905 30 216


  Siri Vorpvik Skraastad (Trøndelag)

  Jeg bor på Stadsbygd sammen med tre barn og mann. Lillesøster på 14 år som har TS og ADHD, og tvillinger på 15 år. 
  Jeg er 54 år og jobber som lærer i videregående skole. Jeg er veldig  glad i å strikke og gå på tur. 
  Både jeg og min mann er aktive og engasjerte i Norsk Tourette Forening. 
  Som pedagog er jeg opptatt av at alle barn skal ha tilpasset opplæring både med tanke på faglige utfordringer og funksjonsnivå. 
  Som likeperson håper jeg å kunne bidra med kunnskap om rettigheter i skole og med kunnskap om de utfordringer diagnosen kan medføre i skolehverdagen. Det er dessverre slik at veldig mange kvier seg for å fortelle om diagnoser pga uvitenhet og fordommer. Jeg er derfor tilhenger av åpenhet og kunnskap, og håper å kunne bidra til begge deler både som likeperson og privat. 
  Mobil: 97519056

  Trude S. Edvardsen

  Trude S. Edvardsen (Vestfold)

  Hei, jeg heter Trude, er født i 1960 og kommer opprinnelig fra Vadsø men bor i Stavern. Jeg er utdannet journalist, men har jobbet som selger i hele mitt liv. Jeg har en sønn født i 1998 som fikk diagnosen TS i barneåra. Jeg er spesielt opptatt av at barn med TS skal få en meningsfull skolehverdag. Jeg sitter i valgkomiteen for NTF og har sittet i landsstyret i tre år. Ikke nøl med å ta kontakt med meg hvis du trenger en å snakke med.
  Tlf: 90 18 02 21


  Britt-Marie Nordgård

  Britt-Marie Nordgård (Vestfold)

  Jeg jobber på en spesial-poliklinikk for barn mellom 0-6 år og unge gravide underlagt Sykehuset i Vestfold. Der har jeg vært i en del år og trives. Har en sønn som er født i 2000, som fikk diagnosen i 2009, og en datter som er født i 1997. Min familie er glade i friluftsliv og sjø, har hund, og jeg driver litt med hest . Sitter i styret i Vestfold fylkeslag.
  Deler gjerne av egne erfaringer både med hjelpeapparat, skole og erfaringer i hverdagen. En diagnose bør ikke definere et menneske, det er noe man har og lever med.
  Ta kontakt når som helst på
  mail brimnor(at)gmail.com eller
  mobil 908 74 220


  Unni Dahl-Ottesen

  Unni Dahl-Ottesen (Vestfold)

  Jeg heter Unni Dahl-Ottesen og er bosatt i Hof i Vestfold. Jeg er gift og har 2 gutter født i 2001 og 2004. Jeg er førskolelærer med master i spesialpedagogikk og har jobbet i barnehage i snart 20 år - de 5 siste årene som Spesialpedagog på Fagteam.

  På fritiden er jeg glad i å løpe, sykle og svømme. Hverdagen hos oss er preget av jobb, barn, fritidsaktiviteter og fysisk aktivitet. På fritiden liker jeg også å delta som frivillig på mine barns arenaer – noe som har resultert i et høyt engasjement.

  Jeg var tidligere nestleder i Vestfold fylkeslag. Et verv jeg trivdes godt med og som ga meg muligheten til å stå på litt ekstra for de som lever med, eller som er pårørende i familier med Tourettes syndrom. Som likeperson kan jeg være med og bidra til at dere som lever med TS i hjemmet kan få enda mer støtte og hjelp når dere trenger det.
  Tlf: 93 60 40 10


  Monica I. Theimann

  Monica I. Theimann (Vestfold)

  Jeg er styremedlem i Norsk Tourette forening Vestfold fylkeslag og styreleder i Landsstyret til NTF. Har to sønner. Den ene er født i 1997 og den andre i 2002. Han som er født i 2002 har Tourettes syndrom og ADHD.
  Mobil: 90979466

 • Ungdom med TS

  Sara Haugsand

  Sara Haugsand (Trøndelag)

  Jeg er 18 år og går 3. året på videregående på Naturbruk, blå linje på Frøya. Jeg bruker mye tid på skolearbeid og er mye aktiv ellers. Venner er en viktig del i livet mitt og jeg bruker mye av tiden min på å dyrke gamle og nye vennskap. Jeg har diagnosene TS og AHDH. Jeg har aldri lagt skjul på det og har alltid vært åpen og engasjert når det kommer til meg selv og andre i samme situasjon.
  Tlf: 46 84 11 34 (oppdatert 2019)

 • Voksne med TS

  Øystein Kydland

  Øystein Kydland (Agder)

  Lang erfaring med TS og det som følger med hos barn, ungdom og voksen. Og med hjelperne. Har de siste åra vært hjemmeværende. I tillegg har jeg nå oppgaver i Helse-Norge og har engasjert meg i politikken igjen. Av interesser kan nevnes mat, bøker, kanskje spesielt krim og poesi. Og reiser, veldig glad i å reise. Slår gjerne av en prat om TS og livet.
  Tlf: 400 65 200


  Vibeke Mørck (Buskerud)

  Jeg er en «voksen dame» som er gift, og mamma til to flotte gutter. Både den ene gutten (f.2004) og jeg har Tourette, og jeg har derfor kjennskaper som egen-person og pårørende.
  Er barne -og ungdomsarbeider, jobber i barnehage og arbeider mye med autisme-barn. Jeg blir beskrevet som en trygg og imøtekommende person, og selv om jeg ikke kan løse alle verdens-problemer, er min erfaring at det kan hjelpe mye å kunne snakke med noen.
  e-mail: vibekemorck@getmail.no
  tlf. 93095170


  Jan Vidar Ramheim (Buskerud)

  Jeg bor i Buskerud og har selv Tourettes syndrom (TS). Jeg har en sønn som har TS, så jeg har jo fått erfaring med å være far til et barn med TS også.
  Jeg er opptatt av fysisk aktivitet og driver mye med vekttrening. Gode ski- og løpeturer er også en viktig del av mitt liv.  Ellers liker jeg å være med familien og gode venner. 
  Som likeperson ønsker jeg å være tilgjengelig for deg som ønsker en å snakke med. Jeg synes det er viktig å dele styrke, erfaring og håp. 
  Tlf: 90 56 07 67


  Marte Maurud

  Marte Maurud (Hedmark)

  Jeg er 26 år og fikk diagnosen allerede som barn. Jeg jobber i en barnehage som musikkansvarlig og stortrives med det. Musikk er en stor del av meg, og jeg synger i et kor på fritiden. Jeg er overbevist om at det finnes terapi i god musikk!

  Siden jeg har hatt TS siden jeg var liten jente, tenker jeg at jeg har mye erfaringer og opplevelser fra et liv med TS i min ryggsekk. Og hvis det kan hjelpe andre er det ikke noe som gleder meg mer.
  Mobil: 90512625


  Marwin Christoffer Stustad

  Marwin Christoffer Stustad (Hordaland)

  Friluftsglad person som stadig er på farten, enten det er paraglidingsturer fra nye høyder, gåturer i skog og fjell, eller andre påfallende spennende ekspedisjoner. Jeg er utdannet stuntmann og har studert ambulanse, men jobber nå på patologisk avdeling på Haukeland sykehus.
  Jeg har vært aktiv i NTF helt siden jeg selv fikk diagnosen rundt år 2002, og har med tiden fått gleden av å ha bidratt i fylkesstyret i Oslo og Akershus fylkeslag i flere år. Her har jeg nå trekt meg ut for så å starte opp Buskerud fylkeslag i 2017, som jeg sitter som leder av. (Er opprinnelig østlending som nylig har forvillet meg over fjellet, derfor litt "kræsj" med bostedsfylke og fylkeslederverv i Buskerud). I tillegg til dette sitter jeg i landsstyret. Jeg er alltids åpen for en samtale, enten det er over telefonrøret, eller over en kopp kaffe(eller te i mitt tilfelle).
  Mobil: 95 07 43 01


  Kristine Tikkanen

  Kristine B. Tikkanen (Hordaland)

  Jeg har 6 barn og 3 barnebarn. Mor til gutt 19 år med Tourettes syndrom (TS) og har selv TS. Så vil si at jeg har erfaring fra små barn og opp til voksen. Jeg jobber i et bofellesskap. Interesser er musikk og dyr. Har 3 hunder og erfaring med hester. Jeg er lett å prate med og anser meg selv som positiv. Elsker å være ute i naturen. Har jobbet som kokk, men har begynt i nytt yrke. Planlegger å gå sykepleien, evt. ta helsefag.
  Mobil: 92447073
  e-post :kristibjanes(at)yahoo.no


  Alicia Fjelstad

  Alicia Fjelstad (Oslo)

  Det er hyggelig for meg å kunne bidra som likeperson i NTF.
  Jeg har diagnosen Tourettes syndrom og fikk TS i relativt ung alder, derfor er det ekstra spennende for meg å kunne bidra med et arbeid jeg både trives med og liker i NTF.
  Jeg er 23 år og utdannet barne- og ungdomsarbeider.
  Via min utdannelse har jeg gode ferdigheter i å prate med både barn og unge i ulike livssituasjoner.
  Alle har vi ulike sider av oss selv og jeg liker de gode sidene ved meg som innebærer at jeg er hjelpsom og blid.
  Jeg er interessert i at andre når de målene de ønsker og at folk trives i egen hverdag.
  Om du ringer meg håper jeg at jeg kan være en støtte slik at du får det litt lettere. Når du ringer kan du forvente deg å møte en glad, åpen og lyttende person som er lett å prate med.
  Mobil 91 13 18 70.


  May Hultin

  May Hultin (Oslo)

  Jeg er født i 1989 og fikk diagnosen som 19-åring. Jeg visste allerede mye om TS, da storebroren min har hatt diagnosen siden jeg var liten og vi har vært med på flere TS samlinger. Per dags dato lever jeg veldig fint med TS, men hadde det tungt i ungdomstiden, da slet jeg med angst, ocd, tics og mye sinne. Jeg deler gjerne erfaringer om det kan hjelpe. Mye av det sitter der fremdeles, men jeg prøver å gjøre TS'en min til noe positivt, og bruker det som en egenskap. Jeg er f.eks. veldig rastløs og har dårlig konsentrasjon, samtidig som jeg jobber best under press. Jeg har derfor ved siden av full jobb tatt en bachelorgrad som byggingeniør og er nå snart ferdig med min andre bachelorgrad, samtidig som jeg har stiftet familie. 
  Mobil: 94 36 97 25


  Wenche Drengstig

  Wenche Drengstig (Rogaland)

  Jeg er utdannet kjemiingeniør, men har skiftet retning i arbeidslivet. I dag jobber jeg med utredning av voksne og barn sammen med nevropsykologer/psykologer i habiliteringstjenesten.
  Som likeperson håper jeg å kunne bidra med egen erfaring fra meg selv og mine barn, samt erfaringer jeg har tilegnet meg igjennom mitt arbeid.
  Mobil: 909 95 530


  Ann-Kristin Zscharnack

  Ann-Kristin Zscharnack (Telemark)

  Jeg er født i 1969 i Sarpsborg, er gift og har 2 gutter (f. 1991 og 2002). Yngstemann fikk diagnosene Asperger og TS i 2015/16. Eldstemann fikk diagnosen TS i 2018 som voksen. Jeg er utdannet syerske men har vikariert både i skole og barnehage. Samt vært "nabohjelp" (kommunalt tiltak) for barnefamilier som har barn med tilleggsvansker. (ADHD - ADD). Driver eget firma med min mann i Oslo innenfor Service og Renhold.

  Er hjemmeværende på full tid med vår yngste sønn. Vi har hatt 1-1 undervisning over internett hjemme. Min far, 1939 modell, har også Tourettes syndrom, så jeg har erfaring med voksne både fra ham, eldstesønn og meg selv. Jeg liker å være engasjert i Norsk Tourette Forening da jeg vil være med å dele erfaringer og kunnskap fra helsevesen, skole og livet generelt. Å tilegne meg kunnskap som kan være med på å forstå/tilrettelegge for tilleggsvansker og problematikk man møter i hverdagen er viktig for meg.

  Jeg er opptatt av at barn skal ha en trygg hverdag, hvor de kan leve med sine utfordringer uten å måtte kjempe for sitt eget individ.
  Da vi bor midt i naturen liker vi turer i skog og mark, noe som også fungerer utmerket som rekreasjon.
  Tlf. 41 27 45 44


  Craig Robin Furunes (Trøndelag)

  Jeg fikk diagnosen Tourettes Syndrom som 13 åring, og kom tidlig inn i Norsk Tourette Forening. Deltok på flere treff som ung, og har siden hatt verv både i fylkesstyret i Trøndelag og som styremedlem i Landsstyret. Jobb har vært et av mine kjerneproblemer, som jeg har brukt mye tid og energi på å finne ut av. Fritid er et noe diffust begrep for meg, men jeg bruker mye tid på familien og på jakt, fiske og friluftsliv. Jeg lever for musikk og lyd, og arbeider i dag som audiograf.
  Som likeperson kan jeg bidra med et lyttende øre, og en prat kan foregå like godt på telefon som på café eller lignende.
  Mobil: 97 10 30 94


  Line Gjørtz Larsen

  Line Gjørtz-Larsen (Vestfold)

  Mitt navn er Line Gjørtz-Larsen. Jeg er født i 1988 og har i voksen alder fått diagnosene ADHD kombinert type og Tourettes syndrom. Jeg er gift, bor i Larvik og er mor til to barn (født 2006 og 2010), der ett av barna også har Tourettes syndrom, ADHD og andre tilleggsvansker.

  Jeg søker alltid ny kunnskap om utviklingsforstyrrelser generelt og jobber mot å kunne studere temaet på et faglig høyere nivå. Spesielt interessant tenker jeg det vil bli å lære mer om jenter med utviklingsforstyrrelser og hvorfor de så ofte går under radaren i barne- og ungdomsårene. Det må endres i fremtiden.

  Som styremedlem og sekretær i Vestfold fylkeslag får jeg ofte muligheten til å møte andre i lignende situasjoner. Mange ytrer et ønske om at skoler skal kunne mer om Tourettes syndrom og det er noe av det viktigste også for meg. Jeg ønsker å øke kunnskapen til de som jobber rundt barnet, slik at de barna som har behov for det får den støtten og hjelpen de trenger i hverdagen. Jeg har også et hjerte som banker litt ekstra for søsken som pårørende.

  Som likeperson ønsker jeg å være en som kan lytte og som viser at en ikke står alene i det som kan føles utfordrende.Jeg setter stor pris på en sms i forkant av telefon, men det er selvfølgelig ikke et krav. Håper vi høres!
  Tlf: 98 40 94 44

 • Pårørende til voksne med TS

  Hildur Helstad (Hedmark)

  Jeg har tråkket mine barnesko i Rendalen, Østerdalen. Min barndom fra dal og fjell har satt sine spor. Jeg kjenner at jeg er ekstra på plass ute i skogen, eller på fjellhytta uten strøm, utedo og vann fra bekken. Har bodd mitt voksne liv på Hamar, hvor jeg fortsatt bor sammen med min kjære. Trives i vår flotte by ved Mjøsa. 5 barn i alderen 28 – 49 år.
  I mitt yrkesaktive liv arbeidet jeg som barnehagelærer / spesialpedagog. Pr i dag pensjonist.

  Har hatt tillitsverv i NTF siden 2000. Startet som varamedlem i Landsstyret. Var med å starte Hedmark fylkeslag i 2001. Takket av som fylkesleder, etter 11 år, i 2012. Medlem av valgkomiteen 2003 – 2018, de siste årene som leder. Jeg har opplevd lærerike og inspirerende år som medlem i NTF. Etter mange år med erfaring fra tillitsverv i NTF, ønsker jeg å fortsette med å bidra som likeperson. Jeg har tro på at vi sammen kan være et godt team. Jeg er pårørende til voksne med TS/ADHD.

  Mitt motto er: Se etter styrkene og mulighetene.

  Tlf: 93088766
  E-post: hildur.helstad@hotmail.no


  Stine Bakheim

  Stine Bakheim (Trøndelag)

  Jeg er bosatt i Trondheim med familien min og har en sønn (født 2008) og en bror (født 1982) med Tourettes og ADHD. Jeg er utdannet vernepleier, men har siden 2009 jobbet i glassbransjen. Jeg sitter også som sekretær i styret i Norsk Tourette Forening Trøndelag fylkeslag. 

  Som likeperson ønsker jeg å bidra med egne erfaringer og være en støttespiller i de utfordringene man møter i hverdagen. Jeg er tilgjengelig både på mail og telefon og kan også møtes for en kopp kaffe.
  E-post: stinebakheim@gmail.com
  Tlf. 930 40 074

Støtt oss!

Bli medlem og støtt oss slik at vi kan jobbe for bedre behandling og like muligheter.

Bli medlem
Spørsmål?
Snakk med en av oss
31 41 10 55
Kontoret har telefontid mandag til torsdag 09:00 - 15:00

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS