02.05.2019

Søsken i fokus

"Søsken i fokus - Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse".

02.05.2019

Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? – Hva med meg? Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

02.05.2019

Å snakke med barn

Å snakke med barn (Småskrift nr 50- Frambu)

02.05.2019

Samhandling og konflikthåndtering i hjelpeapparatet

Regional Kompetansetjeneste Helse Sør- øst har laget hefte «Samhandling og konflikthåndtering i hjelpeapparatet».

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS