Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? – Hva med meg? Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? – Hva med meg?-kursene er et tilbud fra Barne-, ungdoms- og familieetaten til foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, enten det dreier seg om funksjonsvansker, funksjonshemming, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk syndrom.

• «Hva med oss?»-kurset er et samlivskurs for foreldre som vil sette fokus på parforholdet sitt.
• «Hva med meg?»-kurset er kurs for «enestående» foreldre som ønsker fokus på samarbeidet med andre viktige personer og hjelpeapparatet

Kursene er ment å gi påfyll, energi og pågangsmot, og anledning til å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Kurset går over en helg på et godt hotell. Deltakerne betaler egenandel på kr 1000,- for par, kr. 500,- for aleneforeldre.

• Etter forespørsel kan vi også arrangere dagskursene «Mini-Hva med oss?» og «Hva med oss – flerkulturelle»

Noe for dere? Her er lenke til mer informasjon: www.bufetat.no/hvamedoss/

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS