Medlemsbladet 2-rette blir utgitt 2 ganger i året.

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS