Medlemsbladet 2-rette blir utgitt 2 ganger i året.

Tidligere utgivelser kan kjøres for kr. 50,- per blad i vår nettbutikk.

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS