2-rette nr. 2/2019

2-rette nr. 2/2019

Innhold:
Lederen
Redaktøren
Presentasjon av likepersoner i NTF
NAV- veilederen "Arbeidssøkere med Tourettes syndrom"
Internasjonal utveksling 2019 i Nederland
På jobb med Tourettes syndrom
Besteforeldreseminar
Landsmøtet 2019
Felleskonferansen 2019
Sokken er feil
Møre og Romsdal fylkeslag
Oslo og Akershus fylkeslag
Trøndelag fylkeslag
Vestfold fylkeslag
Behandlingstilbud for voksne med Tourettes syndrom i Vestfold
Autisme- og touretteutvalgets rapport
Medikamentell behandling ved tics og Tourettes syndrom
Hvor kommer ticsene fra?
Smerter og tics - et undervurdert problem?
NTF om barnevern
Internasjonalt samarbeid
Kan bestemor og bestefar være medlem i NTF?
Aktivitetsplaner i fylkeslagene
Frambu 2020

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS