Fylkeslagene i Norsk Tourette Forening

Fylkeslagene er grunnmuren i NTF og har en svært viktig rolle når det gjelder å bygge nettverk mellom våre medlemmer. Det er store geografiske variasjoner når det gjelder kunnskap om TS og hjelpetilbud. Den lokale tilhørigheten er derfor viktig når det gjelder kjennskap til fagmiljøer innenfor både helse og skole i lokalmiljøet.
Fylkeslagene drives utelukkende av frivillige medlemmer.
Fylkeslagenes viktigste oppgave er å arrangere møteplasser og aktiviteter for medlemmene. Likepersonsarbeid står sentralt, så vel som informasjonsvirksomhet og brukermedvirkning.

Støtt oss!

Bli medlem og støtt oss slik at vi kan jobbe for bedre behandling og like muligheter.

Bli medlem
Spørsmål?
Snakk med en av oss
31 41 10 55
Kontoret har telefontid mandag til torsdag 09:00 - 15:00

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS