NTF har utarbeidet interessepolitiske notater om helsetjenester, skole og barnevern.
De interessepolitiske notatene forteller hva NTF arbeider for i forhold til disse temaene og hva vi ønsker å oppnå for alle som er berørt av Tourettes syndrom.

Her finner du høringssvar som viser hva NTF mener om ulike høringer.

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS