Fagrådet i Norsk Tourette Forening har siden 1992 vært NTFs rådgivende organ.

Fagrådets medlemmer representerer aktuelle faggrupper som arbeider med Tourettes syndrom i forbindelse med diagnostisering, behandling og hjelpetiltak samt informasjonsarbeid om TS og følgetilstander.

Fagrådet har som hovedoppgave å arbeide med generelle spørsmål om utredning, opplæring, rettigheter og behandling. Fagrådet går ikke inn i enkeltsaker.

Se presentasjon av fagrådets medlemmer nedenfor.

Morten Bekk

Morten Bekk

Morten Bekk er psykologspesialist. Bekk har arbeidet ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst siden 2010. Tidligere erfaring med ulike nevroutviklingsforstyrrelser og fra Psykisk Helsevern for voksne. I den senere tid prosjektleder for HRT- behandling i gruppe for voksne med TS ved Poliklinikk for angst- og tvangslidelser, Oslo Universitetssykehus.


Aud M. Bredesen

Aud M. Bredsen

Aud M Bredesen arbeider som avdelingsleder i Statped innen fagområdet sammensatte lærevansker (SLV). Statped tilbyr spisskompetanse innenfor et bredt spekter av lærevansker, fortrinnsvis når disse opptrer i kombinasjon og hindrer læring og utvikling.

Aud er utdannet spesialpedagog, og har master med fordypning i psykososiale vansker fra Universitetet i Oslo. Ved siden av å ha jobbet som seniorrådgiver i Statped i avdeling SLV, i PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) i mange år, har hun hatt ulike prosjekt- og veiledningsoppdrag både for helse og opplæringssektor.

Ved siden av dette har hun lang erfaring med tilstanden Tourettes syndrom (TS) og komorbide tilstander som prosjektleder for flere prosjekter for NTF. Aud har tidligere vært styreleder i landsstyret i NTF og i Oslo/Akershus fylkeslag.

Aud har i mange år vært medlem av den nordiske samarbeidsgruppen for spørreskjemaet 5-15.


Heike Eichele

Heike Eichele

Heike Eichele er dr.med. fra Universität Greifswald, Tyskland og Ph.D. fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider som lege i Regionalt fagmiljø for ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Vest. Regionalt fagmiljø skal bidra til utviklingen, implementeringen og evalueringen av faglige standarder. Hun er også ansatt ved Universitetet i Bergen hvor hun jobber i forskjellige forskningsprosjekter knyttet til følelsesregulering/kognitiv kontroll hos barn og voksne med Tourettes syndrom/ADHD. Forskningen vil kunne gi viktig informasjon om hvordan reguleringen er annerledes hos personer med Tourettes syndrom eller med ADHD - for å kunne tilpasse deres hverdag eller for å kunne utvikle spesielle treningsmetoder, som gjør at barna kan bli mer bevisste på disse reaksjonene.


Anne Ruud

Anne Ruud

Can.med. fra Universitetet i Oslo, spesialist i allmennmedisin.
Ruud arbeidet i mange år som fastlege ved Søgne legesenter og er spesialist i allmennmedisin.

Hun har bred erfaring med arbeid innenfor nevropsykiatriske problemstillinger fra sitt arbeid ved blant annet Birkelid kompetansesenter, Sørlandet kompetansesenter og ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk(ABUP) ved Sørlandet sykehus, der hun også var overlege på nevroteamet i mange år. De siste 8 årene har hun hovedsakelig arbeidet med utredning og behandling av barn og unge med Tourettes syndrom.

Ruud har lang erfaring med Habit Reversal Training (ticsregulerende trening), og har deltatt i undervisning og opplæring i metoden HRT i barne- og ungdomspsykiatrien.


Helene Ugelstad

Helene Ugelstad

Helene Ugelstad er utdannet spesialpedagog og har arbeidet i NAV og tidligere Aetat siden 1995. Hun har hovedsakelig erfaring med tilrettelegging i arbeid for personer med ervervede og medfødte kognitive funksjonsvansker.

I de seinere årene har hun arbeidet for økt kunnskap og forståelse om nevropsykiatriske diagnoser i NAV. Hun har drevet et internt fagnettverk i NAV og bidratt i utarbeidelse av veiledningshefter for NAV veiledere. Hun medlem i Autisme og Tourettesutvalget som skal levere en NOU i desember 2019.

I dag er hun avdelingsleder i Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.


Bernhard Weidle

Bernhard Weidle

Bernhard Weidle, dr. med fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og Ph.D. fra NTNU, Trondheim. Overlege, spesialist i barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri.
Førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU) Midt-Norge.


Kristian Øen

Kristian Øen

Kristian Øen er utdannet lærer med master i Pedagogikk. Han har i flere år jobbet som lærer og spesialpedagog i både barneskole og ungdomsskole. Han har også jobbet i Statped, som seniorrådgiver på avdeling som sammensatte lærevansker og ervervet hjerneskade.  Øen er nå høyskolelektor ved NLA høgskolen, og arbeider nå ved Bergen kompetansesenter for læringsmiljø (BKL), og er stipendiat ved UiB.

Støtt oss!

Bli medlem og støtt oss slik at vi kan jobbe for bedre behandling og like muligheter.

Bli medlem
Spørsmål?
Snakk med en av oss
31 41 10 55
Kontoret har telefontid mandag til torsdag 09:00 - 15:00

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS