Fagrådet i Norsk Tourette Forening har siden 1992 vært NTFs rådgivende organ.

Fagrådets medlemmer representerer aktuelle faggrupper som arbeider med Tourettes syndrom i forbindelse med diagnostisering, behandling og hjelpetiltak samt informasjonsarbeid om TS og følgetilstander.

Fagrådet har som hovedoppgave å arbeide med generelle spørsmål om utredning, opplæring, rettigheter og behandling. Fagrådet går ikke inn i enkeltsaker.

Se presentasjon av fagrådets medlemmer nedenfor.

Morten Bekk

Morten Bekk

Morten Bekk er psykologspesialist. Bekk har arbeidet ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst siden 2010. Tidligere erfaring med ulike nevroutviklingsforstyrrelser og fra Psykisk Helsevern for voksne. I den senere tid prosjektleder for HRT- behandling i gruppe for voksne med TS ved Poliklinikk for angst- og tvangslidelser, Oslo Universitetssykehus.


Heike Eichele

Heike Eichele

Heike Eichele er dr.med. fra Universität Greifswald, Tyskland og Ph.D. fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider som lege i Regionalt fagmiljø for ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Vest. Regionalt fagmiljø skal bidra til utviklingen, implementeringen og evalueringen av faglige standarder. Hun er også ansatt ved Universitetet i Bergen hvor hun jobber i forskjellige forskningsprosjekter knyttet til følelsesregulering/kognitiv kontroll hos barn og voksne med Tourettes syndrom/ADHD. Forskningen vil kunne gi viktig informasjon om hvordan reguleringen er annerledes hos personer med Tourettes syndrom eller med ADHD - for å kunne tilpasse deres hverdag eller for å kunne utvikle spesielle treningsmetoder, som gjør at barna kan bli mer bevisste på disse reaksjonene.


Portrett av Bjørnar Hassel

Bjørnar Hassel Foto: Foto: Øystein H. Horgmo Opphavsrett: Universitetet i Oslo

Bjørnar Hassel

Bjørnar Hassel, professor II – avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt i forskningsprosjekter og har utgitt flere publikasjoner og vitenskapelige artikler. Han er spesialist i nevrologi, overlege og seniorforsker. 


Helene Ugelstad

Helene Ugelstad

Helene Ugelstad er utdannet spesialpedagog og har arbeidet i NAV og tidligere Aetat siden 1995. Hun har hovedsakelig erfaring med tilrettelegging i arbeid for personer med ervervede og medfødte kognitive funksjonsvansker.

I de seinere årene har hun arbeidet for økt kunnskap og forståelse om nevropsykiatriske diagnoser i NAV. Hun har drevet et internt fagnettverk i NAV og bidratt i utarbeidelse av veiledningshefter for NAV veiledere. Hun medlem i Autisme og Tourettesutvalget som skal levere en NOU i desember 2019.

I dag er hun avdelingsleder i Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.


Bernhard Weidle

Bernhard Weidle

Bernhard Weidle, dr. med fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og Ph.D. fra NTNU, Trondheim. Overlege, spesialist i barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri.
Førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU) Midt-Norge.

Støtt oss!

Bli medlem og støtt oss slik at vi kan jobbe for bedre behandling og like muligheter.

Bli medlem
Spørsmål?
Snakk med en av oss
31 41 10 55
Kontoret har telefontid mandag til torsdag 09:00 - 15:00

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler.

Kontakt oss

Frankendalsveien 97
3274 Larvik

Vi er flere steder

Finn ditt fylkeslag
Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS