Norsk Tourette Forening (NTF) er en landsdekkende interesseorganisasjon som arbeider for kunnskap om- og forståelse for Tourettes syndrom og kroniske ticstilstander.

NTF ble stiftet i 1986, og er en organisasjon for alle med Tourettes syndrom, deres familier, venner, fagpersoner og andre interesserte. Organisasjonen har omtrent 2000 medlemmer fra hele landet, og det finnes fylkeslag i de fleste av landets fylker.

Vi arbeider for at alle med Tourettes syndrom skal få riktig diagnose så tidlig som mulig og dermed kunne få rett behandling og hjelp. Det er en viktig målsetting at god kompetanse i helsetjenestene og god behandling skal være tilgjengelig for både barn og voksne - over hele landet.

NTF arbeider for å gi personer med Tourettes syndrom mulighet til å mestre sin hverdag best mulig, samt å bedre de pårørendes situasjon gjennom likepersonsarbeid, brukermedvirkning og opplæringsvirksomhet. Medlemmene holdes orientert om forskning, muligheter og rettigheter, og det legges til rette for møteplasser og nettverksbygging.

Informasjonsarbeid står sentralt der råd og veiledning gis til alle som ønsker det. Kurs og samlinger for foresatte og søsken, så vel som barn, ungdom og voksne som selv har TS og fagpersoner er en sentral del av vårt arbeid. NTF har likepersoner over hele landet som selv har erfaring med hvordan det er å leve med TS og/eller hvordan det er å være pårørende/foresatte til noen med TS, og bidrar med råd og veiledning. Vi utgir også medlemsbladet ”2-rette”, og tilbyr en serie med informasjonsbrosjyrer i vår nettbutikk.

NTF drives hovedsakelig med offentlige tilskudd og medlemskontingent. Flere medlemmer gir økte inntekter, også fra det offentlige. Våre medlemmer støtter en viktig sak og bidrar å styrke vår organisasjon. Jo flere medlemmer, jo mer slagkraft!

Har du spørsmål om symptomer, diagnostisering eller andre spørsmål?

Kontakt:
Norsk Tourette Forening
Frankendalsveien 97
3274 Larvik

Telefon 31 41 10 55

E-post: post(at)touretteforeningen.no

Web: www.touretteforeningen.no

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler.

Kontakt oss

Frankendalsveien 97
3274 Larvik

Vi er flere steder

Finn ditt fylkeslag
Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS