Rettigheter og muligheter

Norge har mange gode ordninger for personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Det er viktig å være klar over at ingen diagnose automatisk gjør at en har krav på ulike tjenester. Utgangspunktet er at retten til tjenester i de fleste tilfeller bestemmes av behov, ikke en bestemt diagnose. Ingen mennesker er like uansett om de har de samme diagnosene, og det vil være ulike behov.

Mange opplever at det er vanskelig å orientere seg om hvilke muligheter som finnes, og hva en kan ha rett til. For mer informasjon om rettigheter og muligheter som finnes anbefaler Norsk Tourette Forenings brosjyrer Rettigheter og muligheter for barn med Tourettes syndrom og familien og Rettigheter og muligheter for voksne med Tourettes syndrom.

02.05.2019

FFOs Rettighetssenter

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

02.05.2019

Pasient- og brukerombudet

Ombudet i ditt fylke kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

 • Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

  Dette er en nettside med informasjon, råd og tips om kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. Nyttig lesning for de som er med i slikt råd, og for alle som kan ha nytte av å vite mer om hva rådene egentlig holder på med, og hvordan dette fungerer.

  Les mer her...

 • Hjelpestønad og omsorgslønn

  Hjelpestønad og omsorgslønn

  Tips til deg som skal søke på hjelpestønad og/ eller omsorgslønn.

  I vårt medlemsblad 2- rette nr 2 2012 sto denne artikkelen trykket.
  Vi får ofte spørsmål om nettopp hjelpestønad og omsorgslønn.

  /share/mime/48/pdf.png Hjelpestønad og omsorgslønn
  (hjelpestonad-omsorgslonn-rad-og-tips.pdf, 77kB)

 • Fritid med bistand

  Støttekontakt

  Kommunene organiserer støttekontakttjenestene på ulike måter. Noen bruker fritidskontakt, treningskontakt, tilrettelegger eller andre betegnelser på tjenesten. Den kan gis individuelt eller i grupper.

  Hjelpen skal være nøye tilpasset den enkelte som trenger bistand for å få en meningsfull fritid sammen med andre. Oppdraget utgjør som regel et par timer i uken og de fleste kombinerer det med arbeid eller studier. Støttekontakten trenger vanligvis ingen spesiell utdanning, men skal få nødvendig opplæring og veiledning fra kommunen.

  Les mer her:
  Fritid for alle
  Fritid med mening

  /share/mime/48/pdf.png Meningsfylt fritid - informasjonshefte om støttekontakttjenesten (Helsedirektoratet)
  (meningsfylt-fritid-informasjon-om-stottekontakttjenesten-is-0332-3-.pdf, 640kB)

 • Annet

  Konfirmasjon - rettigheter for tilrettelagt undervisning

  Nidaros Bispedømme har utarbeidet en veileder for tilrettelagt konfirmantundervisning for unge med funksjonsnedsettelser. Med dette innspillet ønsker man å gi informasjon og veiledning til dere som har og kommer til å få konfirmanter med spesielle behov. Uttrykket ”spesielle behov”, betegner de behov som krever en særskilt tilrettelegging så vel sosialt som pedagogisk, og som krever ekstra ressurser enten på personalsiden eller på materiellsiden. Tilpasset konfirmanttid – en rett.

  /share/mime/48/pdf.png Konfirmasjon - rettigheter for tilrettelagt undervisning
  (veileder-fra-nidaros-bispedommerad.pdf, 314kB)

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS