Elever med Tourettes syndrom har normalt gode evner, og det er ikke dokumentert grunnlag for å si at TS i utgangspunktet medfører lærevansker. Mildere grad av TS gir som regel ikke behov for spesielle tiltak, utover forståelse for at det i perioder kan være vanskelig å ha tics. Spesifikke lærevansker forekommer likevel forholdsvis hyppig hos elever med TS, oftest sammen med andre tilleggsvansker som for eksempel ADHD.

Tics kan skape utfordringer knyttet til skoleprestasjoner. Tics med hodet kan for eksempel gjøre det vanskelig å fokusere på læreren eller det en skal lese. Tics i øvre kroppsdeler, og særlig i arm/ hånd, vil naturlig nok kunne gi problemer knyttet til å skrive/ tegne osv. Tics i seg selv kan derfor påvirke konsentrasjonsevne, håndskrift og utholdenhet. Mange oppgaver kan dermed bli mer utfordrende for disse elevene.

Vokale tics som forstyrrer de andre i klassen kan være plagsomt, både for eleven som har tics og for resten av klassen. Dette kan medføre undertrykking av tics. For mange er det energikrevende å undertrykke tics, noe som kan gå ut over evnen til konsentrasjon.

Søvnvansker og andre komorbide tilstander som ADHD, OCD og angst vil også kunne påvirke skoleprestasjoner.

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler.

Kontakt oss

Frankendalsveien 97
3274 Larvik

Vi er flere steder

Finn ditt fylkeslag
Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS