2-rette nr. 1/2020

2-rette nr. 1/2020

Innhold:
Lederen
Redaktøren
Presentasjon av likepersoner i NTF
Om å steke en shorts
På jobb med Tourettes syndrom
Historisk tilbakeblikk
Overlevering av NOU 2020:1
Savner du aktiviteter der du bor?
Erstatningsansvar når barn volder skade
Fritt behandlingsvalg og rett til å få en ny vurdering
Internasjonal sommerleir?
Tourettes syndrom på TV
Møre og Romsdal fylkeslag
Rogaland fylkeslag
Vestfold fylkeslag
Aktiviteter i fylkeslagene
Tourettes syndrom hos barn i Norge
Irritabilitet og raseri ved Tourettes syndrom
Risperdal på individuell stønad
Helsetjenester ved Tourettes syndrom og støtteordninger for familien. Autisme- og touretteutvalgets utredning og anbefalinger.
Mange trofaste medlemmer i NTF
Fagkonferansen 2020

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS