2-rette nr. 1/2019

Innhold: 
Lederen
Redaktøren
Presentasjon av likeperoner i NTF
Fagrådet - presentasjon av nytt medlem
Nye medlemmer i BUUV
God motivasjon
Fagkonferanse 2019
På jobb med Tourettes syndrom
Internasjonal utveksling 2019
Flotte damer på kontoret i Larvik
Brukermedvirkning/interessepolitikk
Oslo og Akershus fylkeslag
Vestfold fylkeslag
Rettigheter
Praksisendring i grunnstønad
HRT eller ERP?
Tourettes syndrom og tic - relatert tvang
Lærervansker ved Tourettes syndrom
Samsvar mellom behov og tjenester - brukerundersøkelse om erfaringer med spesialhelsetjenesten


Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS