Å snakke med barn

Å snakke med barn (Småskrift nr 50- Frambu)

Artikkel om å snakke med barn rundt det å leve med en funksjonsnedsettelse eller et funksjonshemmet søsken. Hvilke forutsetninger barn har for å kunne delta i samtale og nyttige metoder for å gjennomføre slike samtaler.

Les heftet her...

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS