Søsken i fokus

"Søsken i fokus - Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse".

Om utgivelsen: Et samarbeid mellom søsken, Assistanse, Huseby kompetansesenter og NK LMS har resultert i heftet "Søsken i fokus - Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse". Dette ble utgitt av NK LMS høsten 2008.

Heftet kan brukes som del av forskjellige læringstilbud, der søsken og foreldre, nærpersoner eller fagpersoner er involvert. Det kan også distribueres til familier hvor tematikken er aktuell.

Heftet kan leses/lastes ned her (1,44 MB, pdf-format)

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS