Samhandling og konflikthåndtering i hjelpeapparatet

Regional Kompetansetjeneste Helse Sør- øst har laget hefte «Samhandling og konflikthåndtering i hjelpeapparatet».

Heftet er først og fremst laget for fagpersoner som har ansvar for samarbeid og samhandling med brukere og pårørende men kan også være av interesse for brukere.

Overalt hvor mennesker samhandler vil det oppstå konflikter. Konflikter som ikke løses går ut over kommunikasjon og samarbeid, og tapper partene for krefter og energi. Innenfor hjelpeapparatet vil konflikter gjøre det vanskelig for tjenesteyterne å gi et helhetlig og samordnet tilbud til brukerne, som dermed også blir rammet av konflikten.

Les heftet her...

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS