Endelig er NOU 2020:1 her

Idag ble NOU 2020:1 fra Autisme- og touretteutvalget overrakt til helseminister Bent Høie. 

Du kan lese hele NOU 2020:1 "Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom" her. 

Et stort stykke arbeid er endelig ferdigstilt.

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS