YGTTS

Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS)

YGTSS er et instrument for vurdering av alvorlighetsgraden av tics hos pasienter med Tourettes syndrom og andre tic-tilstander.


YGTSS består av et semistrukturert intervju, etterfulgt av et skåringskjema der vedkommende blir bedt om å vurdere alvorlighetsgraden av sine tics (både motoriske og vokale) i forhold til antall, frekvens, intensitet, kompleksitet og interferens. Skjemaet inneholder også en funksjonsnedsettelsesskala for vurdering av i hvilken grad tics påvirker deres hverdag og aktiviteter. Verktøyet benyttes ofte i forskning for å vurdere effekt av ulike behandlingsmetoder.

I klinisk arbeid vil verktøyet være nyttig for å måle eventuelle endringer/ reduksjon av symptomer ved utprøving av ulike behandlingsmetoder/ medikamenter.

Det finnes både en originalversjon fra 1992 og en revidert versjon fra 2017, som begge er oversatt til norsk. Skjemaene er ikke et diagnostisk instrument, men et verktøy for å kartlegge alvorlighetsgrad av tilstanden.Begge er tilgjengelig på Helsebiblioteket 

https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/?subject=252783

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler.

Kontakt oss

Frankendalsveien 97
3274 Larvik

Vi er flere steder

Finn ditt fylkeslag
Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS