AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi

kr. 449.00


av Gerd Strand

Denne boken ble utgitt første gang i 2004.
Boken er en fagbok som skal bidra til å øke
kompetansen innen ADHD, Tourettes syndrom
og narkolepsi, og styrke det tverrfaglige
samarbeidet i tjenesteapparatet for å
heve livskvaliteten til personer med ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Oppdatert: 05.04.2019 13:35
av Heidi Eriksen


Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS