Eksplosive barn

kr. 320.00


av Ross W. Greene

Barn som eksploderer, og som har for vane å eksplodere ofte og for tilsynelatende ingenting, kan mildt sagt være slitsomme å ha i hus.

Det finnes foreldre og lærere som vet alt om det. De har prøvd alt, men ingenting hjelper. Hva gjør du da?

Barn preget av problematferd som raseriutbrudd, impulsivitet, svingende humør og verbal og fysisk aggressivitet trenger hjelp. Det skjønner vi alle. Men hvordan skal vi hjelpe for at barnet skal få mest mulig nytte av hjelpen? Hvordan kan foreldre og andre gi barn som trenger det den optimale hjelpen?

På en kjærlig og omsorgsfull måte viser Dr. Ross W. Greene oss veier å gå.

Etter 20 års arbeid med vanskelige barn har han dannet seg sitt eget bilde av disse barna og et nytt bilde av deres negative atferd. Han skisserer i denne boken en praktisk og allsidig arbeidsmåte som tar sikte på å redusere det ødeleggende negative samspillet mellom det ikke-fleksible og eksplosive barnet og barnets omgivelser. I denne boken viser han oss en ny metode for å trene opp barnets evne til fleksibilitet, frustrasjonstoleranse, kommunikasjon, problemløsning, og til å lære barnet å håndtere konflikter.

Et åpent sinn er det eneste du trenger for å ha utbytte av denne boken, sier Ross W. Greene

Oppdatert: 20.05.2019 21:09
av Heidi Eriksen


Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS