ID-kort engelsk

Kun for medlemmer i Norsk Tourette Forening

kr. 0.00


Det er laget ID-kort på engelsk som våre medlemmer kan få tilsendt.
ID-kortene er personlige og er beregnet å ha i f.eks. lommeboken, og kan vises fram ved behov.

ID-kortet har samme størrelse som et bankkort og er produsert i hardplast.

Det kan være nyttig med et ID-kort på engelsk hvis du skal reise utenlands.

ID-kortene er gratis og kan bestilles på kontoret til NTF.

Oppdatert: 20.05.2019 20:03
av Heidi Eriksen


Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS