Facebook-gruppe for medlemmer

Norsk Tourette Forening har lukkede Facebook-grupper for medlemmer. Les mer.

I tillegg til NTFs offisielle Facebook-side administrerer vi flere lukkede Facebook-grupper som et tilbud til våre medlemmer.
For å være med i gruppene må du være medlem i NTF, eller ha samme bostedsadresse som et registrert medlem.

Norsk Tourette Forening – medlemsgruppe (medlemmer over 18 år)
Norsk Tourette Forening – ungdomsgruppe (medlemmer mellom 13-og 26 år)

Du må være registrert som bruker på Facebook, og be om å bli lagt til gruppen. Det gis tilgang etter at medlemskap i NTF er bekreftet.
Dette er en fin måte å komme i kontakt med andre medlemmer på!

Det finnes også egne Facebook-grupper for flere av fylkeslagene i NTF som administreres av de enkelte fylkeslagene.
 
Grupper utover dette er i privat regi, og følges ikke opp av NTF.

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS