Ressurser

Kunnskapsbasert retningslinje Tourettes syndrom

Kunnskapsbasert retningslinje om Tourettes syndrom er tilgjengelig på metodebok.no. Retningslinjen inneholder både konkrete anbefalinger og generell informasjon om tics og Tourettes syndrom og vanlige sameksisterende tilstander.  Anbefalingene i retningslinjen bygger på en kunnskapsbasert tilnærming. Kunnskapsgrunnlaget omfatter forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasient/brukerkunnskap. I tillegg til anbefalinger er det inkludert et generelt informasjonskapittel om tics og Tourettes syndrom og et kapittel om vanlige sameksisterende tilstander og vansker. Kapitlet om sameksisterende tilstander og vansker tar kun sikte på å beskrive dette når disse forekommer sammen med tics, for eksempel hvordan enkelte tvangssymptomer synes å være karakteristiske for Tourettes syndrom.
Link til kunnskapsbasert retningslinje Tourettes syndrom...

Ressursside for Tourettes syndrom, autisme og ADHD

De regionale fagmiljøene har laget en ressursside for de tre diagnosene Tourettes syndrom, autisme og ADHD. På siden finner du bl.a. hjelpemiddel til å formidle diagnose (Touretteplakaten).
Ressurssiden finner du her: https://www.adhdautismetourettes.no/ressurser-page

YGTTS

Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS)

YGTSS er et instrument for vurdering av alvorlighetsgraden av tics hos pasienter med Tourettes syndrom og andre tic-tilstander.

YGTSS består av et semistrukturert intervju, etterfulgt av et skåringskjema der vedkommende blir bedt om å vurdere alvorlighetsgraden av sine tics (både motoriske og vokale) i forhold til antall, frekvens, intensitet, kompleksitet og interferens. Skjemaet inneholder også en funksjonsnedsettelsesskala for vurdering av i hvilken grad tics påvirker deres hverdag og aktiviteter. Verktøyet benyttes ofte i forskning for å vurdere effekt av ulike behandlingsmetoder.

I klinisk arbeid vil verktøyet være nyttig for å måle eventuelle endringer/ reduksjon av symptomer ved utprøving av ulike behandlingsmetoder/ medikamenter.

Det finnes både en originalversjon fra 1992 og en revidert versjon fra 2017, som begge er oversatt til norsk. Skjemaene er ikke et diagnostisk instrument, men et verktøy for å kartlegge alvorlighetsgrad av tilstanden.Begge er tilgjengelig på Helsebiblioteket.
https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/?subject=252783

 

 

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler.

Kontakt oss

Frankendalsveien 97
3274 Larvik

Vi er flere steder

Finn ditt fylkeslag
Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS