Tourettes syndrom hos barn i Norge

En rykende fersk artikkel om Tourettes syndrom hos barn i Norge. 

Publisert elektronisk i Tidsskriftet til den norske legeforening.
Link til artikkelen:   https://tidsskriftet.no/2019/10/originalartikkel/tourettes-syndrom-hos-barn-i-norge
Den kommer sannsynligvis på trykk i neste papirversjon. Det kommer også en engelsk oversettelse som blir indeksert på PubMed.

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS