Autisme- og Tourettesutvalget

Et offentlig utvalg nedsatt av regjeringen for å utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

Autisme- og Tourettesutvalget

Autisme- og Tourettesutvalget ble oppnevnt i statsråd 22. juni 2018. Utvalget er en oppfølging av et vedtak i Stortinget. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 31. desember 2019.

Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens situasjon for personer med en autismeforstyrrelse og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Utvalget skal se nærmere på tjenestetilbudet, kartlegge behov og bidra til mer kunnskap om diagnosene, herunder pårørendes situasjon. Utvalget skal foreslå hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet i et livsløpsperspektiv.

Underveis i arbeidet ønsker utvalget innspill fra organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner.

Innspillskonferanser
Utvalget ønsker erfaringer og synspunkter fra brukere, pårørende og fagpersoner. Det vil derfor avholdes innspillskonferanser i de fire helseregionene. Den første gjennomføres i Oslo 6. desember på Oslo Kongressenter. Informasjon om påmelding og praktisk informasjon blir lagt ut om kort tid.

For mer informasjon - se hjemmesiden til Autisme- og Tourettesutvalget

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS