Høring av Autisme- og Touretteutvalgets innstilling NOU 2020:1 - Høringsfrist 20.07.2020

Høringsbrev av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 - Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom finner du på regjeringen.no.

Høringsfrist 20. juli 2020

Departementet ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her.

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS