Foto: Shuterstock

Medisinering ved Tourettes syndrom hos barn - risperidon (Risperdal®)

Nytt om søknad for individuell stønad for legemiddel. NevSom har mottatt ny informasjon fra HELFO om stønad til legemiddel ved Tourettes Syndrom. Nå kan man få risperidon (Risperdal®) på individuell stønad dersom man oppfyller vilkårene.

Nå er risperidon (Risperdal®) kommet på listen over navngitte legemidler med vilkår for individuell stønad, hos barn. 
av: Kristin A. Bakke, NevSom

Medikamenter som brukes til behandling av tics kan ikke skrives direkte på blå resept. Medisinene blir foreskrevet utenfor godkjent indikasjon i Felleskatalogen og det er nødvendig å søke om individuell stønad for legemiddel for å få dekket kostnadene.

Nå er risperidon (Risperdal®) kommet på listen over navngitte legemidler med vilkår for individuell stønad. Indikasjonen er «Tics/ Tourettes syndrom hos barn og ungdom under 18 år.» Videre er det «et krav at søknaden skal komme fra en spesialist i psykiatri, nevrologi, barnesykdommer eller barne- og ungdomspsykiatri, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling». Les mer hos Helsedirektoratet.

I august 2018 ble aripiprazol (Abilify®) ført opp på samme liste med tilsvarende indikasjon som Risperdal. (Se tidligere sak fra NevSom.)

Tilsvarende godkjenning for individuell refusjon av legemidler for bruk av risperidon (Risperdal®) og aripiprazol (Abilify®) for tics/Tourettes syndrom gjelder ikke for voksne.

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS