NTF har gitt høringssvar til NOU 2020:1

Norsk Tourette Forening har sendt sitt høringssvar i forbindelse med NOU 2020:1 tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom.

Se denne linken for å se NTFs høringssvar.

Det er fortsatt mulig å sende inn deres egne høringssvar for å sette fokus på hva hver enkelt synes er viktig å få fram i høringen. Trykk her for å sende inn ditt innspill til høringen.

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS