Bilde av Kristin Bakke fra NevSom

Kristin A. Bakke Foto: Marit Skram

Ny norsk retningslinje om Tourettes syndrom

En ny og etterlengtet kunnskapsbasert retningslinje om Tourettes syndrom er nå tilgjengelig på metodebok.no. Retningslinjen inneholder både konkrete anbefalinger og generell informasjon om tics og Tourettes syndrom og vanlige sameksisterende tilstander.    

 

Den nye retningslinjen om Tourettes syndrom er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe der alle helseregioner og Norsk Tourette forening er representert. Arbeidsgruppen er ledet av overlege Kristin A Bakke ved NevSom, Nasjonalt kompetansenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved Oslo universitetssykehus. Overordnet målsetting for retningslinjen er å bidra til at pasienter med Tourettes syndrom får et likeverdig og helhetlig tilbud om utredning, behandling og oppfølging, og å gjøre kunnskapen om Tourettes syndrom og andre ticstilstander lettere tilgjengelig.

Anbefalinger og informasjonskapitler

Anbefalingene i retningslinjen bygger på en kunnskapsbasert tilnærming. Kunnskapsgrunnlaget omfatter forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasient/brukerkunnskap. I tillegg til anbefalinger har arbeidsgruppen valgt å inkludere et generelt informasjonskapittel om tics og Tourettes syndrom og et kapittel om vanlige sameksisterende tilstander og vansker. Kapitlet om sameksisterende tilstander og vansker tar kun sikte på å beskrive dette når disse forekommer sammen med tics, for eksempel hvordan enkelte tvangssymptomer synes å være karakteristiske for Tourettes syndrom.

Stort behov for en retningslinje

Ulike fagmiljøer og Norsk Tourette Forening har i flere år sett behovet for en nasjonal faglig retningslinje. En norsk offentlig utredning, NOU 2020: 1: Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom, beskriver stor variasjon i tjenestetilbudet til personer med Tourettes syndrom i Norge og behov for økt kompetanse om tilstanden. Den nye kunnskapsbaserte retningslinjen er ikke en nasjonal faglig retningslinje. Det er Helsedirektoratet som har mandat til å lage nasjonale faglige retningslinjer. Ressurshensyn gjorde at Helsedirektoratet ba om at fagmiljøene selv utarbeidet en retningslinje om Tourettes syndrom. Retningslinjen har vært sendt på høring til relevante fagmiljøer. Arbeidsgruppen håper at retningslinjen oppleves som nyttig og at den kan bidra til kompetanseheving i hele Norge.

Last ned retningslinjen

Den kunnskapsbaserte retningslinjen om Tourettes syndromer publisert digitalt hos metodebok.no, der man også finner andre retningslinjer og metodebøker for helsesektoren. Retningslinjen for Tourettes syndrom er listet både under nevrologi og psykiatri.

Last ned Kunnskapsbasert retningslinje om Tourettes syndrom her.

Retningslinjen trykkes ikke opp, og kan kun lastes ned som pdf, eller leses på nett digitalt.

 

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler.

Kontakt oss

Frankendalsveien 97
3274 Larvik

Vi er flere steder

Finn ditt fylkeslag
Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS