Logo Universitetet i Tromsø

Spørreundersøkelse om Tourettes syndrom blant vgs. elever

Nina H. Thronæs skriver en masteroppgave i spesialpedagogikk ved Universitet i Tromsø om erfaringer med Tourettes syndrom i skolen. I den anledning hadde hun satt stor pris på om du tok deg tid til å svare på dette spørreskjemaet

Spørreskjemaet sendes ut til relevante fagnettverk som kan hjelpe henne å komme i kontakt med vgs. elever med Tourettes syndrom.

Link til spørreundersøkelsen:   https://nettskjema.uio.no/a/124812

Ved siden av dette spørreskjemaet vil hun også gjennomføre intervjuer med elever med Tourettes syndrom og lærere som har erfaring fra arbeid med elever med Tourettes, for å samle inn flere data som kan være med på å belyse problemstillingen. Dersom du skulle ha lyst til å delta på dette også kan du gjerne ta kontakt med Nina Thronæs.

Spørreskjemaet er kontrollert med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og er funnet ikke søknadspliktig da det er helt anonymt (ingen personidentifiserbare data innhentes eller lagres), og alle data vil bli behandlet konfidensielt i tråd med Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH). All deltakelse er helt frivillig og resultatene vil bli publisert på en slik måte at personidentifiserende opplysninger ikke gjøres kjent. Det vil derfor ikke være mulig å identifisere noen av de som svarer på dette spørreskjemaet! De statistiske dataene vil bli lagret for bruk i masteroppgaven hennes, og prosjektet avsluttes etter planen 15.05.2020.

Svarkategorien "Jeg går ikke på skole" kan benyttes dersom du har gått på vgs. men har avsluttet uten å fullføre, og dersom du allerede har fullført vgs. Det er da ønskelig at du tar utgangspunkt i de erfaringene du har fra tiden da du gikk på skolen. Dersom noen i ungdomsskolen skulle ha lyst til å fylle ut spørreskjemaet, kan kategorien "Annet" benyttes.

Ta gjerne kontakt med meg eller min veileder dersom du har spørsmål om spørreskjemaet eller om prosjektet.

Mvh
Nina T. Thronæs
Masterstudent ved Universitetet i Tromsø
Mob: 99535101

Veileder: Signhild Skogdal
Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø
Tlf: 77660488

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler.

Kontakt oss

Frankendalsveien 97
3274 Larvik

Vi er flere steder

Finn ditt fylkeslag
Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS