Universell utforming

Undersøkelse om hvordan det fysiske læringsmiljøet påvirker elever med kognitive og sensoriske vansker. Les rapporten her.

Skolebygg må ha fleksible løsninger som gjør det mulig å legge til rette for likestilt deltakelse for alle elever.

Rapport om hvordan det fysiske læringsmiljøet påvirker elever med kognitive og sensoriske vansker. Sammenfatning av intervjuer med ti skoleansatte.
Dette er en Videreføring av prosjektet "Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker".

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS