Tid: 12.02.2020

Styret i Agder fylkeslag ønsker flere medlemmer. Det er svært givende å bidra - og alle kan bidra med noe.
Du behøver ikke ha erfaring fra styrearbeid for å bli med - opplæring vil bli gitt av NTF.

Ta kontakt med Marit Mørland dersom du ønsker å bidra i Agder fylkeslag (tlf. 92 03 24 84 / e-post: maritfjelds@gmail.com)

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS