Sted: NLA Høyskolen i Sandviken, Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen Tid: 21.05.2019 18:00 - 21:00

Norsk Tourette Forening, Hordaland fylkeslag ønsker velkommen til et åpent og gratis seminar med Kristian Øen omkring «Barn og unge med reguleringsvansker – Tourettes syndrom, ADHD og OCD».

Foredraget er rettet mot foresatte, pårørende, familie, lærere, assistenter, PPT, BUP og andre som jobber med barn og unge. 

Foredraget tar utgangspunkt i diagnosen Tourettes syndrom, og tar sikte på å beskrive kjennetegn ved denne diagnosen samt «vanlige» tilleggsutfordringer. Den sentrale tematikken vil være hvordan vi kan forstå og møte barn og unge med TS på en god måte.

Dato: 21.05.19 

Sted: NLA Høgskolen i Sandviken, Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen

Klokkeslett: 18.00 – 21.00 (vi åpner dørene 17.45)

Kurset er gratis, men det forutsetter påmelding slik at en får oversikt hvor mange deltakere som kommer. I tillegg vil en ved påmelding også få kontaktinformasjon slik at vi ved eventuelle endringer kan kontaktet deltakerne.
Påmelding gjøres ved at du sender en e-post til kjermon@online.no
Dersom det er noen spørsmål kan en kontakte Kjersti Monsen på mob: 99424482

Hjertelig velkommen til seminar.

Foredragsholder Kristian Øen er utdannet lærer og har senere tatt master i Pedagogikk. Han har i flere år jobbet som lærer og spesialpedagog i både barneskole og ungdomsskole. Han har også jobbet i Statped, som seniorrådgiver på avdeling som sammensatte lærevansker og ervervet hjerneskade.  Øen er nå høyskolelektor ved NLA høgskolen, og arbeider også ved Bergen kompetansesenter for læringsmiljø (BKL), og er universitetslektor ved UiB.

Share Share

Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS