Tourettes syndrom i skolen

Informasjonsbrosjyre for skolen

kr. 0.00

Elever med Tourettes syndrom (TS) er sårbare for å bli ekskludert fra fellesskapet i skolen og på SFO, og sannsynligheten for mobbing er stor. Negative reaksjoner fra omgivelsene og følelsen av å være annerledes kan være en betydelig stressfaktor. Kunnskap om kompleksiteten ved TS er en avgjørende faktor for gode tiltak for eleven.


Informasjonsmateriell om Tourettes syndrom

Webløsningen er levert av Tenk Kommunikasjon og Imaker AS